อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON

BMW 318i E90N เสลี่ยง ยุโรป N46N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON
 
S6NFA พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone
S6VCA ชุดควบคุม, Combox

เสริม

กรุณาดูข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ การเข้ากันได้ของ Bluetooth ในอินเตอร์เน็ตที่ www.bmw.com/bluetooth

สำหรับรถยนต์ที่มี
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือที่มีพอร์ต USB (P7H8A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ รุ่น Business (S633A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรฯมือถือ ครบชุด สหรัฐฯ/แคนาดา (S639A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (S644A) = ใช่

หรือ
�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB (S6NKA) = ใช่

หรือ
การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB (S6NLA) = ใช่

หรือ
วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง (S6NSA) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
1
 i  84 21 2 151 735

SE T650I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

127 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 147 614

SE K610

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 116 566

SE K750I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 594

SE K770I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

127 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 442 788

SE K800/10I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 151 736

SE C702

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

116 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 439 152

SE W880I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

105 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 155 174

SE W890I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

111 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 122 423
+ข้อมูล
สำหรับ Ericsson T610, T616, T618 และ T630

SE T630

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 595

SE K850I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 151 737

SE C902

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

121 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 595

SE K850I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 151 737

SE C902

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

121 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อครุ่น Music
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1
 i  84 21 2 146 901

SE K850I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

215 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 215 648

SE C902

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA

← อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ Apple

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ Apple →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.