อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ Apple

BMW 318i E90N เสลี่ยง ยุโรป N46N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S6NFA พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone
S6NKA �������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB
S6NLA การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB
S6NRA Apps
S6NSA วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง
S6VCA ชุดควบคุม, Combox

เสริม

--------------------------- ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับความสามารถในการ ใช้งานร่วมกันของ Bluetooth ที่เกี่ยวข้อง กับฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ในรถยนต์ และเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์ ดูได้ที่ 'www.bmw.com/bluetooth'

---------------------------
สำหรับรถยนต์ที่มี
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ รุ่น Business (S633A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรฯมือถือ ครบชุด สหรัฐฯ/แคนาดา (S639A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (S644A) = ใช่

หรือ
�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB (S6NKA) = ใช่

หรือ
การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB (S6NLA) = ใช่

หรือ
วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง (S6NSA) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

1
 i  84 21 2 289 715

IPHONE 5/5S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 351 307

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 389

IPHONE 4/4S

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 158 682

IPHONE 3G/3GS

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 390

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 308

IPHONE 4/4S

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 391

IPHONE 3G/3GS

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 390

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 308

IPHONE 4/4S

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 391

IPHONE 3G/3GS

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '10 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 390

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 308

IPHONE 4/4S

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 218 391

IPHONE 3G/3GS

1

147 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อครุ่น Music
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

1
 i  84 21 2 358 659

IPHONE 5/5S

จาก ก.ย. '10 ไปยัง มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 606

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '10 ไปยัง มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 390

IPHONE 4/4S

ไปยัง มี.ค. '11 1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 158 683

IPHONE 3G/3GS

ไปยัง มี.ค. '11 1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 164 213

IPHONE 2G

ไปยัง มี.ค. '11 1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 162 534

IPOD TOUCH

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มี.ค. '11 1

193 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

ไปยัง มี.ค. '11 1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ใช่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ใช่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 392

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

139 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 309

IPHONE 4/4S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 229 004

IPHONE 3G/3GS

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ใช่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 392

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

139 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 309

IPHONE 4/4S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 229 004

IPHONE 3G/3GS

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 392

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

139 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 309

IPHONE 4/4S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 229 004

IPHONE 3G/3GS

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 392

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

139 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 309

IPHONE 4/4S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 229 004

IPHONE 3G/3GS

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปฯแบบเสียบล็อคMusic/Media Universal
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

1
 i  84 21 2 365 785

LIGHTNING

1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, ขนาดกลาง
1
 i  84 21 2 289 717

IPHONE 5/5S

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 287 607

IPHONE 5

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 199 392

IPHONE 4/4S

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

139 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 298 309

IPHONE 4/4S

1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 229 004

IPHONE 3G/3GS

1

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ใช่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ใช่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 182 792

IPHONE 2G

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB S6NKA ไม่

และ 

การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB S6NLA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
Snap-In Adapter Universal: Ersatzteile
2
 i  84 21 2 412 969

LIGHTNING M/M

1
฿0.00
2
 i  84 21 2 444 362

LIGHTNING M/M

1
฿0.00
อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON

← อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อคอเนกประสงค์

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อคอเนกประสงค์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.