อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA

BMW 318i E90N เสลี่ยง ยุโรป N46N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA
 
S6NFA พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone
S6VCA ชุดควบคุม, Combox

เสริม

กรุณาดูข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ การเข้ากันได้ของ Bluetooth ในอินเตอร์เน็ตที่ www.bmw.com/bluetooth

สำหรับรถยนต์ที่มี
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือที่มีพอร์ต USB (P7H8A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ รุ่น Business (S633A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรฯมือถือ ครบชุด สหรัฐฯ/แคนาดา (S639A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (S644A) = ใช่

หรือ
�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB (S6NKA) = ใช่

หรือ
การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB (S6NLA) = ใช่

หรือ
วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง (S6NSA) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
1
 i  84 21 0 413 036

NOK 6021

+ข้อมูล

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 6 973 983

NOK 6230I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 143 740

NOK 6151,6233/4

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 444 643

NOK 6300(I)

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 160 142

NOK 6303(I)CLAS

1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 304 651

NOK 6310I

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 179 636

NOK E52/E55

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 155 175

NOK E71

1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 155 176

NOK E66

1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 208 720

NOK C5-00

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 219 364

NOK N8

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 221 945

NOK E7-00

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 442 787

NOK 3109/10

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 160 140
+ข้อมูล
XpressMusic

NOK 5800/5230

1

193 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 593

NOK 6500CLASS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 160 141

NOK 6700CLASS

1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 593

NOK 6500CLASS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ใช่

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 160 141

NOK 6700CLASS

1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อครุ่น Music
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

ชุดควบคุม, Combox S6VCA ไม่

1
 i  84 21 2 146 900

NOKIA 6500CLASS

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

215 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 224 416

NOKIA 6700CLASS

1

193 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ SIEMENS

← อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ SIEMENS

อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON

อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.