ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

BMW 323i E93N Cabrio ยุโรป N52N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
AN ผ้า "Blue Shadow/Alcantara"
GE cream-beige
S1CCA Auto start/stop function
S415A ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง
S494A ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร
S508A ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC)
S534A ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
S602A ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV
S606A ระบบนำทางรุ่น Business
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ
1
 i  64 11 9 199 259
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control
ไปยัง มี.ค. '07 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 199 261
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ไปยัง ก.ย. '09 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 221 854
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

จาก ก.ย. '09 ไปยัง ก.ย. '10 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 242 411
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '09 ไปยัง ธ.ค. '10 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 248 582
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '09 ไปยัง มี.ค. '11 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 250 395
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 ไปยัง ก.ย. '11 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 263 304
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '11 ไปยัง ก.ค. '12 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 287 626
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '11 ไปยัง มี.ค. '13 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 292 264
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

จาก ก.ย. '11 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 224 547
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

จาก ก.ย. '09 ไปยัง ธ.ค. '09 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 221 855
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '09 ไปยัง ก.ย. '10 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 242 412
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '09 ไปยัง ธ.ค. '10 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 248 583
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '09 ไปยัง มี.ค. '11 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 250 396
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '11 ไปยัง ก.ย. '11 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 263 305
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '11 ไปยัง ก.ค. '12 1

290 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 287 627
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '11 ไปยัง มี.ค. '13 1

270 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 292 267
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

จาก ก.ย. '11 1

270 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผงควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
2
 i  64 11 6 956 736

SCHWARZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ใช่

หรือ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

หรือ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
2
 i  64 11 6 956 740

GRAU60

1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
2
 i  64 11 6 956 490

CREAMBEIGE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ใช่

หรือ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

หรือ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ผ้า "Blue Shadow/Alcantara" AN ใช่

หรือ 

cream-beige GE ใช่

1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 406
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 407
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ S534A ใช่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาปิด
+ข้อมูล

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำการซ่อม 

REP-64 11 326 

 

3
 i  64 11 9 344 143
1
฿0.00
ท่อน้ำ ชุดทำความร้อนอิสระ

← ท่อน้ำ ชุดทำความร้อนอิสระ

ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.