ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

BMW 323i E93N Cabrio ยุโรป N52N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S415A ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง
S454A ที่นั่งแบบ Climate Comfort, ด้านหลัง
S494A ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร
S508A ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC)
S602A ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV
S606A ระบบนำทางรุ่น Business
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ
1
 i  64 11 6 960 860
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 6 968 012
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

221 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 6 972 411
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

2.2 กิโลกรัม

4.8 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 6 988 064
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 129 937
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 147 297
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 162 986
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 168 116
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 190 922
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มิ.ย. '05 ไปยัง ก.ย. '07 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 216 022
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

SCHWARZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มิ.ย. '05 ไปยัง ธ.ค. '09 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 221 856
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

SCHWARZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มิ.ย. '05 ไปยัง ก.ย. '10 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 236 778
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

SCHWARZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มิ.ย. '05 ไปยัง ก.ค. '12 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 286 618
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

SCHWARZ

จาก มิ.ย. '05 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 190 923
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '07 ไปยัง ก.ย. '09 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 216 023
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '07 ไปยัง ธ.ค. '09 1

230 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 221 857
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '07 ไปยัง ก.ย. '10 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 236 779
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '07 ไปยัง ก.ค. '12 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 286 619
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '07 ไปยัง มี.ค. '13 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 313 738
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

PERLGLANZ CHROM

จาก ก.ย. '07 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 216 024
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '08 ไปยัง ธ.ค. '09 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 221 858
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '08 ไปยัง ก.ย. '10 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 236 780
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '08 ไปยัง ก.ค. '12 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 286 620
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '08 ไปยัง มี.ค. '13 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  64 11 9 313 739
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ Front panel, control

CHROM PEARLGREY

จาก ก.ย. '08 1

220 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
แผงควบคุมระบบปรับอากาศ
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 404
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  64 11 6 966 405
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ที่นั่งแบบ Climate Comfort, ด้านหลัง S454A ไม่

และ 

ระบบควบคุมระยะการจอด (PDC) S508A ไม่

และ 

ออนบอร์ดมอนิเตอร์ / TV S602A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

1

60 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

← ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

คอยล์เย็น / เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว

คอยล์เย็น / เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.