ชิ้นส่วนไฟฟ้าระบบอุ่นที่นั่ง, ด้านหน้า

BMW 428i F33 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต
S494A ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดทำความร้อนที่นั่งแบบธรรมดา
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ไม่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

1
 i  64 11 7 243 561
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ ชิ้นส่วนเบาะ, ที่นั่ง
2

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ที่ทำความร้อนพนักพิงแบบธรรมดา
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ไม่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

2
 i  64 11 7 243 563
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ ชิ้นส่วนเบาะ, พนักพิง
2

150 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ชุดทำความร้อนที่นั่งแบบสปอร์ต
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

3
 i  64 11 7 243 562
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ ชิ้นส่วนเบาะ, ที่นั่ง
2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ที่ทำความร้อนพนักพิงแบบสปอร์ต
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

4
 i  64 11 7 243 564
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ ชิ้นส่วนเบาะ, พนักพิง
2

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชุดทำความร้อนที่รองรับต้นขา,แบบสปอร์ต
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

5
 i  64 11 7 243 565
2

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
ที่นั่ง, โครงที่นั่งหลัง, ที่นั่งธรรมดา

← ที่นั่ง, โครงที่นั่งหลัง, ที่นั่งธรรมดา

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.