ที่หุ้มเบาะเฉพาะรุ่น, ด้านหน้า

BMW 428i F33 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 

เสริม

--------------------------------------- หมายเหตุ ! สำหรับรถยนต์รุ่นเฉพาะจะมีการติดตั้ง อะไหล่ที่เป็นชุดไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า อะไหล่ที่ต้องการไม่ได้เป็นอะไหล่ชุด


-------------------------------------
สำหรับรถยนต์ที่มี
แผ่นปิดแบบพิเศษ/ไม่ระบุสี (Z1XX) = ใช่

หรือ
หนังขยาย/ทอง-น้ำตาล (ZAG8) = ใช่

หรือ
หนังเพิ่มส่วนเฉพาะรุ่น/สีkaschmir-beige (ZAKO) = ใช่

หรือ
หนังเพิ่มส่วนเฉพาะรุ่น/สีkaschmir-beige (ZAKS) = ใช่

หรือ
หนังผืนใหญ่ขึ้นรุ่นเฉพาะ/สี muskat (ZAML) = ใช่

หรือ
หนังผืนใหญ่ขึ้นรุ่นเฉพาะ/สี opal-weiss (ZAOO) = ใช่

หรือ
หนังผืนใหญ่ขึ้นรุ่นเฉพาะ/สี opal-weiss (ZAOW) = ใช่

หรือ
˹ѧ���ҧ���, ���੾��/�� amaro-braun (ZAP5) = ใช่

หรือ
หนังผืนใหญ่ขึ้นรุ่นเฉพาะ/สีดำ (ZASW) = ใช่

หรือ
หนังผืนใหญ่ขึ้นแบบเฉพาะ/"cohiba" (ZAWT) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
แผ่นปิด, ที่นั่งด้านนอก ด้านซ้าย
1
 i  52 10 7 982 277

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, ที่นั่งด้านนอก ด้านขวา
1
 i  52 10 7 982 278

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, ที่นั่งด้านนอก ด้านซ้าย
1
 i  52 10 7 340 016

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, ที่นั่งด้านนอก ด้านขวา
1
 i  52 10 7 340 018

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

190 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านในซ้าย
2
 i  52 10 7 982 297

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านในขวา
2
 i  52 10 7 982 298

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านในซ้าย
2
 i  52 10 7 340 123

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านในขวา
2
 i  52 10 7 340 126

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านนอกซ้าย
3
 i  52 10 7 982 287

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านนอกขวา
3
 i  52 10 7 982 288

OPALWEIß

จาก ก.ค. '14 1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านนอกซ้าย
3
 i  52 10 7 374 781

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, พนักพิงที่นั่ง, ด้านนอกขวา
3
 i  52 10 7 374 784

OYSTER

จาก เม.ย. '15 1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, ตัวเลื่อนเข็มขัด, ด้านซ้าย
4
 i  52 10 7 228 305

CHROM

จาก ก.ค. '14 1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด, ตัวเลื่อนเข็มขัด, ด้านขวา
4
 i  52 10 7 228 306

CHROM

จาก ก.ค. '14 1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ที่หุ้มที่นั่งแบบสปอร์ตด้านหน้า, แยกชิ้น

← ที่หุ้มที่นั่งแบบสปอร์ตด้านหน้า, แยกชิ้น

ที่คลุมเบาะเฉพาะส่วนที่นั่งด้านหลัง

ที่คลุมเบาะเฉพาะส่วนที่นั่งด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.