คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย

BMW 428i F33 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
L838A รุ่นประเทศแคนาดา
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ใช่

1
 i  71 23 9 359 015

ZH

1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
2
 i  51 14 2 121 644
1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศแคนาดา L838A ไม่

3
 i  71 21 6 949 923
1
฿0.00
คำแนะนำ, ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร
5
 i  07 14 9 384 060
จาก ม.ค. '15 1
฿0.00
ป้าย "มลพิษในไอเสีย"

← ป้าย "มลพิษในไอเสีย"

ป้าย "สารหล่อเย็น"

ป้าย "สารหล่อเย็น" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.