ชุดรวมสายไฟเครื่องยนต์

BMW 428i F33 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
S1CCA Auto start/stop function
S205A ระบบเกียร์อัตโนมัติ
S2TBA ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต
S823A รุ่นประเทศในเขตร้อน
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดสายไฟ,มอเตอร์, ระบบเซ็นเซอร์, โมดูล 1
1
 i  12 51 8 645 493
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศในเขตร้อน S823A ไม่

1

500 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  12 51 7 641 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

1

510 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  12 51 7 641 649
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์
12 51 8 638 007
จาก มี.ค. '12 ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ใช่

จาก มี.ค. '12 1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  12 51 7 641 649
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์
12 51 8 638 007
จาก มี.ค. '12 ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ไม่

จาก มี.ค. '12 1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
1
 i  12 51 7 641 649
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์
12 51 8 638 007
จาก มี.ค. '12 ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ไม่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ใช่

จาก มี.ค. '12 1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
ชุดสายไฟ,มอเตอร์,ระบบเซ็นเซอร์,โมดูล 2
2
 i  12 51 7 641 659
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ปั๊มน้ำหล่อเย็นไฟฟ้า
11 51 7 604 027
ปริมาณ: X
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ใช่

และ 

รุ่นประเทศในเขตร้อน S823A ใช่

1

500 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  12 51 7 641 659
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ปั๊มน้ำหล่อเย็นไฟฟ้า
11 51 7 604 027
ปริมาณ: X
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ไม่

และ 

รุ่นประเทศในเขตร้อน S823A ใช่

1

500 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  12 51 7 641 659
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ปั๊มน้ำหล่อเย็นไฟฟ้า
11 51 7 604 027
ปริมาณ: X
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ไม่

และ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ใช่

และ 

รุ่นประเทศในเขตร้อน S823A ใช่

1

500 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
ชุดสายไฟ,มอเตอร์เซอร์โวมอเตอฯวาล์วโทรนิก
3
 i  12 51 7 619 142
1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดสายไฟโมดูลจุดระเบิดเครื่องยนต์
4
 i  12 51 7 619 144
ไปยัง มี.ค. '15 1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
4
 i  12 51 8 654 233
1

420 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
ชุดสายไฟโมดูลชุดเกียร์เครื่องยนต์
5
 i  12 53 7 634 059
1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
5
 i  12 53 7 634 058
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

หรือ 

ชุดเกียร์อัตโนมัติแบบสปอร์ต S2TBA ใช่

1

800 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
สายอะแดปเตอร์
6
 i  12 51 8 645 886

TEV

1
฿0.00
สตาร์ทเตอร์

← สตาร์ทเตอร์

สายเคเบิลสตาร์ทเครื่อง

สายเคเบิลสตาร์ทเครื่อง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.