ไฟเตือนการเปลี่ยนแทร็ก

BMW 428i F33 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N20

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
P337A แพ็คเกจ M Sport
S715A ชุดแอโรไดนามิกแบบ เอ็มเทคนิค
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เซ็นฯเตือนเปลี่ยนช่องเดินรถตัวหลัก,ขวา
1
 i  66 32 6 868 627

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 869 513

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง พ.ย. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 871 223

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มี.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 343

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 347
ไปยัง มี.ค. '16 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 881 632
1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
เซ็นฯ,เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถ,เสริม,ซ้าย
1
 i  66 32 6 868 628

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 869 514

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง พ.ย. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 871 224
ไปยัง มี.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 344
ไปยัง ก.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 348
ไปยัง มี.ค. '16 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 881 633
1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
เซ็นฯเตือนเปลี่ยนช่องเดินรถตัวหลัก,ขวา
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

แพ็คเกจ M Sport P337A ใช่

หรือ 

ชุดแอโรไดนามิกแบบ เอ็มเทคนิค S715A ใช่

1
 i  66 32 6 868 631
จาก มี.ค. '14 ไปยัง ก.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 869 515
จาก มี.ค. '14 ไปยัง พ.ย. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 871 225

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '14 ไปยัง มี.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 345
จาก มี.ค. '14 ไปยัง ก.ค. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 873 291
จาก มี.ค. '14 ไปยัง พ.ย. '15 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 876 893
จาก มี.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
เซ็นฯ,เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถ,เสริม,ซ้าย
1
 i  66 32 6 868 632
จาก มี.ค. '14 ไปยัง ก.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 869 516
จาก มี.ค. '14 ไปยัง พ.ย. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 32 6 871 226
จาก มี.ค. '14 1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
ตัวยึดชุดคุมรบ.เตือนเปลี่ยนช่องเดินรถ
2
 i  66 32 6 795 928
1

170 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
น็อตหกเหลี่ยมพร้อมแผ่นรอง
3
 i  07 14 7 155 614

M6

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
แผ่นกั้นด้านขวา
4
 i  66 32 6 798 971
1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
แผ่นกั้นด้านซ้าย
5
 i  66 32 6 798 972
1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
เซ็นเซอร์ ACC

เซ็นเซอร์ ACC →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.