สปริงขด ด้านหลัง

BMW 425d F33 Cabrio ยุโรป B47

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

สปริงขด ด้านหลัง
 

เสริม

การวางตำแหน่งสปริงขด ด้านหลัง ดูที่ ตารางสปริง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
สปริง,ด้านหลัง/VDC/ ชุดควบคุม

← สปริง,ด้านหลัง/VDC/ ชุดควบคุม

เหล็กกันโคลง ด้านหลัง

เหล็กกันโคลง ด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.