ชุดควบคุมเทเลเมติกส์

BMW 325d F30N เสลี่ยง ยุโรป B47

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
S601A ฟังก์ชั่นโทรทัศน์
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S6AEA เทเลเซอร์วิส
S6NSA วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง
S6VBA ปุ่มควบคุม, ระบบอินโฟเทนเมนต์
S8LBA ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464
S8LHA ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142
S8SXA Providersteuerung Telematik

เสริม

การสั่งซื้อและการติดตั้งชุดควบคุม เทเลมาติกส์แบบเข้ารหัสไว้จะส่งผล ทำให้มีการปิดใช้งานซิมการ์ดที่เพิ่ง ติดตั้ง ดังนั้นสามารถเรียกใช้งาน บริการ ConnectedDrive และ Teleservice ได้โดยใช้ชุดควบคุมชุดใหม่เท่านั้น ชุดควบคุมที่สั่งซื้อนี้จะไม่ทำงาน ในรถยนต์คันอื่น แต่จะทำงานเฉพาะ ในรถยนต์คันนี้เท่านั้น !


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดควบคุมเทเลเมติกส์
1
 i  84 10 9 395 909
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 909
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 909
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 908
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 908
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 908
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 362 852
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

ปุ่มควบคุม, ระบบอินโฟเทนเมนต์ S6VBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 907
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 907
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 907
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 901
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 901
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 901
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 905
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 905
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 905
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 362 848
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ปุ่มควบคุม, ระบบอินโฟเทนเมนต์ S6VBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 362 851
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

และ 

ปุ่มควบคุม, ระบบอินโฟเทนเมนต์ S6VBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ใช่

1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 899
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 899
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 395 899
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, บราซิล 00464 S8LBA ไม่

และ 

ระบบนำทางเฉพาะประเทศ, ฮ่องกง 04142 S8LHA ไม่

และ 

Providersteuerung Telematik S8SXA ไม่

1

280 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แอคคิวมูเลเตอร์
2
 i  84 10 9 297 787
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  84 10 9 361 678
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  84 10 9 361 678
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  84 10 9 361 678
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ฝาปิด, ชุดควบคุม
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

เทเลเซอร์วิส S6AEA ใช่

3
 i  84 10 9 267 244
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
ชุดควบคุมเทเลเมติกส์

← ชุดควบคุมเทเลเมติกส์

Combox, สื่อ

Combox, สื่อ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.