แผงพื้น

BMW 325d F30N เสลี่ยง ยุโรป B47

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S5GCA ชุดเตรียม Flexible Car Use
S6NFA พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone
S6NRA Apps
S6NSA วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
แผงพื้น
1
 i  84 10 9 292 893
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ใช่

1

270 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ใช่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ใช่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ไม่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 10 9 220 652
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียม Flexible Car Use S5GCA ไม่

และ 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

และ 

Apps S6NRA ไม่

และ 

วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง S6NSA ใช่

1

250 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิด
2
 i  84 10 9 169 728
1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
Combox, สื่อ

← Combox, สื่อ

Combox,Telematics

Combox,Telematics →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.