อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์

BMW 228i F23 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N26

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
M475 black-sapphire metallic
U300 alpin-weiss 3
U668 สีดำ 2
WA17 สีเมทัลลิก สี HAVANNA
WA75 melbourne-rot metallic
WA76 สี tiefsee-blau เมทัลลิก
WA83 glacier-silber metallic
WA89 imperial-blau brillant metallic
WA92 orion-silber metallic
WA96 mineral-weiss metallic
WB06 sparkling-bronze metallic
WB38 midnight-blue metallic
WB39 mineral-grau metallic
WB40 liquid-blue metallic
WB44 valencia-orange metallic
WB45 estoril-blau metallic
WB66 moonlight-silver metallic
YA61 สี Karmesin-rot
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
1
 i  66 20 9 290 890

SPARLING BROWN

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
+ข้อมูล

ข้อสำคัญ : 

หมายเลขควบคุมสำหรับสีแต่ละสี 

และสำหรับสีที่ไม่อยู่ในรายการ 

 

1
 i  66 20 2 220 675
6

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
1
 i  66 20 9 261 601

MELBOURNEROT

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

melbourne-rot metallic WA75 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 602

HAVANNA

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สีเมทัลลิก สี HAVANNA WA17 ใช่

6

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 603

IMPERIALBLAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

imperial-blau brillant metallic WA89 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 604

TIEFSEE BLAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี tiefsee-blau เมทัลลิก WA76 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 289 740

MOONLIGHT SILB.

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

moonlight-silver metallic WB66 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 598

VALENCIA ORANGE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

valencia-orange metallic WB44 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 599

ESTORILBLAU 2

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

estoril-blau metallic WB45 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 600

ORIONSILBER

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

orion-silber metallic WA92 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 613

MINERALGRAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-grau metallic WB39 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 614

GLACIERSILBER

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

glacier-silber metallic WA83 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 605

KARMESINROT

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี Karmesin-rot YA61 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 607

ALPINWEISS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

alpin-weiss 3 U300 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
1
 i  66 20 9 261 606

MINERALWEISS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-weiss metallic WA96 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิก, Sparkling Bronze
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

sparkling-bronze metallic WB06 ใช่

1
 i  66 20 9 261 608
6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

liquid-blue metallic WB40 ใช่

1
 i  66 20 9 261 609

LIQUID BLUE

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิกสี Midnight Blue
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

midnight-blue metallic WB38 ใช่

1
 i  66 20 9 261 610

WB38

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิก, สีดำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

black-sapphire metallic M475 ใช่

หรือ 

สีดำ 2 U668 ใช่

1
 i  66 20 9 261 612
6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
+ข้อมูล

ข้อสำคัญ : 

หมายเลขควบคุมสำหรับสีแต่ละสี 

และสำหรับสีที่ไม่อยู่ในรายการ 

 

2
 i  66 20 2 220 666
6

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
2
 i  66 20 9 261 593

MELBOURNEROT

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

melbourne-rot metallic WA75 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 592

HAVANNA

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สีเมทัลลิก สี HAVANNA WA17 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 591

IMPERIALBLAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

imperial-blau brillant metallic WA89 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 590

TIEFSEE BLAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี tiefsee-blau เมทัลลิก WA76 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 596

VALENCIA ORANGE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

valencia-orange metallic WB44 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 595

ESTORILBLAU 2

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

estoril-blau metallic WB45 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 594

ORIONSILBER

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

orion-silber metallic WA92 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 581

MINERALGRAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-grau metallic WB39 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 580

GLACIERSILBER

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

glacier-silber metallic WA83 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 589

KARMESINROT

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี Karmesin-rot YA61 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 587

ALPINWEISS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

alpin-weiss 3 U300 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 588

MINERALWEISS

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-weiss metallic WA96 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิก, Sparkling Bronze
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

sparkling-bronze metallic WB06 ใช่

2
 i  66 20 9 261 586
6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
2
 i  66 20 9 261 585

LIQUID BLUE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

liquid-blue metallic WB40 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 584

MIDNIGHT BLUE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

midnight-blue metallic WB38 ใช่

6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิก, สีดำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

black-sapphire metallic M475 ใช่

หรือ 

สีดำ 2 U668 ใช่

2
 i  66 20 9 261 582
6

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์ PDC แบบแหวนปลด
3
 i  66 20 6 923 000
10
฿0.00
กล้อง KaFAS

กล้อง KaFAS →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.