ระบบช่วยในการจอด

BMW 228i F23 Cabrio ประเทศสหรัฐอเมริกา N26

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
M475 black-sapphire metallic
U300 alpin-weiss 3
U668 สีดำ 2
WA17 สีเมทัลลิก สี HAVANNA
WA75 melbourne-rot metallic
WA76 สี tiefsee-blau เมทัลลิก
WA82 vermilion-rot metallic
WA83 glacier-silber metallic
WA89 imperial-blau brillant metallic
WA92 orion-silber metallic
WA96 mineral-weiss metallic
WB06 sparkling-bronze metallic
WB38 midnight-blue metallic
WB39 mineral-grau metallic
WB40 liquid-blue metallic
WB44 valencia-orange metallic
WB45 estoril-blau metallic
YA61 สี Karmesin-rot

เสริม


สำหรับรถยนต์ที่มี
ระบบช่วยในการจอด (S5DPA) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดควบคุม, ระบบช่วยจอดรถ
1
 i  66 33 6 875 702
จาก มี.ค. '15 ไปยัง ก.ค. '15 1

90 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 33 6 880 444
จาก มี.ค. '15 ไปยัง พ.ย. '15 1

90 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 33 6 882 187
จาก มี.ค. '15 1

90 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
+ข้อมูล

ข้อสำคัญ : 

หมายเลขควบคุมสำหรับสีแต่ละสี 

และสำหรับสีที่ไม่อยู่ในรายการ 

 

2
 i  66 20 2 349 509
2
฿0.00
อุลตราโซนิคคอนเวอร์เตอร์ mineralweiss
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-weiss metallic WA96 ใช่

2
 i  66 20 9 261 624

WA96

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตราโซนิคคอนเวอร์เตอร์ alpinweiss
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

alpin-weiss 3 U300 ใช่

2
 i  66 20 9 261 625

U300

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิก, Sparkling Bronze
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

sparkling-bronze metallic WB06 ใช่

2
 i  66 20 9 261 626

WB06

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิก สี Imperialblau
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

imperial-blau brillant metallic WA89 ใช่

2
 i  66 20 9 261 621

WA89

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สีเมทัลลิก สี HAVANNA WA17 ใช่

2
 i  66 20 9 261 620

HAVANNA

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิกสี Vermilionrot
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

vermilion-rot metallic WA82 ใช่

2
 i  66 20 9 327 497

WA82

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตราโซนิคคอนเวอร์เตอร์ glaciersilber
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

glacier-silber metallic WA83 ใช่

2
 i  66 20 9 261 632

WA83

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกสี Mineralgrau
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

mineral-grau metallic WB39 ใช่

2
 i  66 20 9 261 631

WB39

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิก Liquid Blue
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

liquid-blue metallic WB40 ใช่

2
 i  66 20 9 261 627

WB40

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
2
 i  66 20 9 261 622

TIEFSEE BLAU

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี tiefsee-blau เมทัลลิก WA76 ใช่

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 617

ESTORILBLAU 2

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

estoril-blau metallic WB45 ใช่

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  66 20 9 261 616

VALENCIA ORANGE

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

valencia-orange metallic WB44 ใช่

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิกสี Midnight Blue
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

midnight-blue metallic WB38 ใช่

2
 i  66 20 9 261 628

WB38

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิก Orionsilber
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

orion-silber metallic WA92 ใช่

2
 i  66 20 9 261 618

WA92

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวฯอัลตร้าโซนิก,สี Melbournerot
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

melbourne-rot metallic WA75 ใช่

2
 i  66 20 9 261 619

WA75

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
อุลตร้าโซนิคทรานสดิวเซอร์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สี Karmesin-rot YA61 ใช่

2
 i  66 20 9 261 623

KARMESINROT

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิก, สีดำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

black-sapphire metallic M475 ใช่

หรือ 

สีดำ 2 U668 ใช่

2
 i  66 20 9 261 630
2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ทรานสดิวเซอร์ PDC แบบแหวนปลด
3
 i  66 20 6 923 000
2
฿0.00
กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพจากด้านหลังรถ

← กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพจากด้านหลังรถ

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.