ที่นั่งด้านหน้า, ส่วนรองรับบั้นเอว

BMW 118i F20N 5 ประตู ประเทศไทย N13

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต
S488A ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส.
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ปั๊มที่มีวาล์ว
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

1
 i  52 10 7 284 012

LBV

2

240 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
การปรับพนักพิงที่นั่ง
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

2
 i  52 10 7 243 596

LBV

4

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
การปรับพนักพิงที่นั่งที่มีวาล์ว
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส. S488A ใช่

3
 i  52 10 7 284 043

LBV

2

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
หมอนรองสะโพกที่มีปั๊ม
4
 i  52 10 7 284 041
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส. S488A ใช่

2

260 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
4
 i  52 10 7 284 042

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส. S488A ใช่

2

260 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
คลิป
5
 i  52 10 7 153 093
8
฿0.00
แผงรองรับด้านซ้าย
6
 i  52 10 7 273 671
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
สกรูหัวฟิลลิสเตอร์พร้อมปลอก
07 14 7 187 828
ปริมาณ: 2
1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
แผ่นรองรับ, ด้านขวา
6
 i  52 10 7 273 672
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
สกรูหัวฟิลลิสเตอร์พร้อมปลอก
07 14 7 187 828
ปริมาณ: 1
1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
��Ե��, ��ǹ�ͧ�Ѻ������, ��ҹ����
7
 i  61 31 9 231 269
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
��Ե��, ��ǹ�ͧ�Ѻ������, ��ҹ���
7
 i  61 31 9 231 270
1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
สวิตช์
8
 i  61 31 9 227 855
2

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
ชุดมอเตอร์และไฟฟ้าด้านหน้า

← ชุดมอเตอร์และไฟฟ้าด้านหน้า

เบาะนั่งด้านหลังและที่หุ้มที่นั่งธรรมดา

เบาะนั่งด้านหลังและที่หุ้มที่นั่งธรรมดา →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.