ใบรับรองความสอดคล้องของ EG

BMW 116d ed F20 5 ประตู ยุโรป N47N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 

เสริม

ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้อ ตามใบรับรองประเภท EG ลูกค้าจะต้องยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ รถโดยการแสดงเอกสาร จดทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ !


หมายเหตุ : การสั่งซื้อเอกสาร COC สามารถ ทำได้ในตลาดประเทศเยอรมันเท่านั้น
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
1
 i  01 99 0 038 393

DE

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
2
 i  01 99 0 038 494

EN

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
3
 i  01 99 0 038 495

FR

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
4
 i  01 99 0 038 496

ES

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
5
 i  01 99 0 038 497

IT

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
6
 i  01 99 0 038 498

SV

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
7
 i  01 99 0 038 499

NL

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
8
 i  01 99 0 038 501

DA

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
9
 i  01 99 0 038 502

PT

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
10
 i  01 99 0 038 917

FL BE, FR BE

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
11
 i  01 99 0 038 918

BG

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
12
 i  01 99 0 038 919

CS

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
13
 i  01 99 0 038 920

ET

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
14
 i  01 99 0 038 921

FI

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
15
 i  01 99 0 038 922

EL

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
16
 i  01 99 0 038 923

HU

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
17
 i  01 99 0 038 924

LV

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
18
 i  01 99 0 038 925

LT

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
19
 i  01 99 0 038 926

PL

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
20
 i  01 99 0 038 927

RO

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
21
 i  01 99 0 038 928

SK

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
22
 i  01 99 0 038 929

SL

จาก ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
ใบรับรองความสอดคล้องของ EG
23
 i  01 99 0 040 536

KR

จาก ก.ค. '13 1
฿0.00
คู่มือสำหรับเจ้าของรถ Infotainment HU-H

← คู่มือสำหรับเจ้าของรถ Infotainment HU-H

ใบรับรองความสอดคล้องของ EG

ใบรับรองความสอดคล้องของ EG →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.