สปริงขด ด้านหน้า

BMW 525d F10 เสลี่ยง ยุโรป N57

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

สปริงขด ด้านหน้า
 

เสริม

การวางตำแหน่งสปริงขด ด้านหน้า ดูที่ ตารางสปริง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เหล็กกันโคลง, ด้านหน้า

← เหล็กกันโคลง, ด้านหน้า

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.