อุปกรณ์ PDC ด้านหน้า

BMW 323i E93N Cabrio ยุโรป N52N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

อุปกรณ์ PDC ด้านหน้า
 
S415A ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง
S494A ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร
S507A ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC)
S606A ระบบนำทางรุ่น Business
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S663A วิทยุ BMW Professional

เสริม

ใช้ไม่ได้กับแพ็คเกจ Sport สิ่งสำคัญ : จะไม่มีคำแนะนำในการติดตั้ง (EBA) สำหรับ ชุดติดตั้งเพิ่มเติม ให้พิมพ์คำแนะนำ ในการติดตั้งฉบับล่าสุดออกมาจากพอร์ทัล การให้ความช่วยเหลือหลังการขาย (ASAP) และส่งมอบให้กับลูกค้า


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดติดตั้งระบบควบคุมระยะการจอดด้านหน้า
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ใช่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  66 20 0 418 637
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าโซนิกทำสี
66 20 2 180 146
ปริมาณ: 1
ชุดที่ยึดเซ็นเซอร์ PDC ด้านหน้า
51 11 7 256 098
ปริมาณ: 1
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ชุดควบคุมระยะการจอดด้านหลัง (PDC) S507A ใช่

และ 

ที่อุ่นที่นั่งคนขับ/ผู้โดยสาร S494A ไม่

และ 

ม่านบังแดดแบบม้วน ด้านหลัง S415A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

1

662 ก.

1.5 ปอนด์

฿0.00
Park Distance Control universale sonoro

← Park Distance Control universale sonoro

ชุดติดตั้งเพิ่มเติม PDC ด้านหลัง

ชุดติดตั้งเพิ่มเติม PDC ด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.