ที่นั่งด้านหน้า, ส่วนรองรับบั้นเอว

BMW 330i E92 รถกูบ ยุโรป N52N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต
S488A ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส.
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เบาะรองกระดูกสันหลัง LORDOSIS
1
 i  52 10 7 140 555
2

170 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
เบาะรองกระดูกสันหลัง LORDOSIS
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

2
 i  52 10 7 153 091

LBV

4

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
คลิป
3
 i  52 10 7 153 094

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

X

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
สวิตช์ที่รองรับบั้นเอวด้านซ้าย
4
 i  61 31 8 352 291
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
สวิตช์ที่รองรับบั้นเอวด้านขวา
4
 i  61 31 8 360 877
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
ปั๊มที่รองรับบั้นเอว
5
 i  52 10 7 138 787
2

270 ก.

0.6 ปอนด์

฿0.00
5
 i  52 10 7 138 788

LBV

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

2

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
สวิตช์,ระบบช่วยการเข้ารถ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

6
 i  61 31 6 935 253

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง พ.ค. '09 2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
6
 i  61 31 9 205 903

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ส.ค. '10 2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
6
 i  61 31 9 227 853
2

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
ที่รองรับท่อ
7
 i  52 10 7 143 161
2
฿0.00
คลิป
8
 i  52 10 7 153 093
X
฿0.00
ปั๊มที่รองรับบั้นเอว
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

ที่รองรับบั้นเอว ที่นั่งคนขับ/ผดส. S488A ใช่

9
 i  52 10 7 138 786

LBV

1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชุดมอเตอร์และไฟฟ้าด้านหน้า

← ชุดมอเตอร์และไฟฟ้าด้านหน้า

เบาะหลัง/ที่หุ้มรบ.ขยายพท.เก็บสภร.

เบาะหลัง/ที่หุ้มรบ.ขยายพท.เก็บสภร. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.