ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก

BMW 316i E92 รถกูบ ยุโรป N43

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก
 

เสริม

ต้องโหลดรหัสปลดล็อคหลังการสั่งซื้อ ในพอร์ทัล ASAP ใต้ การบริการ/เทคนิค ในรายการเมนู Sweeping Technologies
การติดตั้งเพิ่มเซอร์โวโทรน กจะสามารถทำได้เฉพาะยานพาหนะที่มีกระป กพวงมาลัย EPS
สำหรับรถยนต์ที่มี
พวงมาลัยเพาเว่อร์ระบบเซอร์โวโทรนิก (S216A) = ไม่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
FSC ชุดติดตั้งเพิ่มเซอร์โวโทรนิก EPS
1
 i  32 10 6 796 480

ASAP

1
฿0.00
ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก

← ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก

ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก

ชุดติดฯ เพิ่ม, เซอร์โวโทรนิก →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.