ที่หุ้มที่นั่งแบบสปอร์ตด้านหน้า, แยกชิ้น

BMW 318i E90N เสลี่ยง ประเทศไทย N46N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S470A กาว Isofix

เสริม

ใช้ได้เฉพาะรถยนต์รุ่นที่มี รหัสที่รองนั่ง Z1XX เท่านั้น
---------------------------------------- ข้อสำคัญ ! หมายเลขสั่งซื้อนี้ไม่สามารถใช้สั่งซื้อ ชิ้นส่วนอะไหล่เฉพาะรุ่นได้ เนื่องจากรถยนต์รุ่นเฉพาะจะติดตั้ง ชิ้นส่วนอะไหล่เฉพาะรุ่นด้วย ทำให้มั่นใจ ได้ว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการไม่ใช่ ชิ้นส่วนอะไหล่เฉพาะรุ่น ---------------------------------------- ดังนั้น เมื่อทำการสั่งซื้อ ต้องระบุ รายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์รุ่นเฉพาะ : - หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ - หมายเลขผู้จำหน่าย - หมายเลขตัวถังรถ ชตต. เพิ่มเติมของชิ้นส่วนอะฯเฉพาะรุ่น : - หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ - หมายเลขผู้จำหน่าย - หมายเลขตัวถังรถ


- (A) หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ หนังแท้ - (B) สีที่กำหนดของผ้าปัก
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ที่หุ้ม, ที่นั่งแบบสปอร์ต, หนัง
1
 i  52 10 7 962 320

INDIVIDUAL

จาก ก.ย. '05 2

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  52 10 7 962 319

INDIVIDUAL

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

กาว Isofix S470A ใช่

จาก ก.ย. '05 1
฿0.00
ที่หุ้มพนักพิงที่นั่งสปอร์ตหนังแท้ ซ้าย
2
 i  52 10 7 962 317

INDIVIDUAL

จาก ก.ย. '05 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
ที่หุ้มพนักพิงที่นั่งสปอร์ตหนังแท้ ขวา
2
 i  52 10 7 962 318

INDIVIDUAL

จาก ก.ย. '05 1

1 กิโลกรัม

2.2 ปอนด์

฿0.00
ที่หุ้มส่วนรองรับต้นขา
3
 i  52 10 7 962 321

INDIVIDUAL

จาก ก.ย. '05 2

133 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ที่หุ้ม, ที่นั่งแบบธรรมดา, ด้านหน้า

← ที่หุ้ม, ที่นั่งแบบธรรมดา, ด้านหน้า

ผนังกั้น,หลัง,ที่นั่งธรรมดา/สปอร์ต

ผนังกั้น,หลัง,ที่นั่งธรรมดา/สปอร์ต →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.