คลิปเฉพาะส่วนมือจับประตูด้านในด้านหน้า

BMW 320si E90 เสลี่ยง ยุโรป N45

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

คลิปเฉพาะส่วนมือจับประตูด้านในด้านหน้า
 

เสริม

ใช้ได้เฉพาะรถยนต์รุ่นที่มี รหัสที่รองนั่ง Z1XX เท่านั้น
---------------------------------------- หมายเหตุ ! ไม่สามารถสั่งซื้ออะไหล่ที่เป็นชุด โดยใช้หมายเลขสั่งซื้อหมายเลขนี้ได้ . สำหรับรถยนต์รุ่นเฉพาะจะมีการติดตั้ง อะไหล่ชุดไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะไหล่ ที่ต้องการไม่ได้เป็นอะไหล่ชุด . คลิปยึดมือจับประตูที่แสดงอยู่ในรูป = LC ถือเป็นอะไหล่ชุดที่มีสีตรงกันกับ อะไหล่ที่ติดตั้งไว้และไม่ควรสั่งซื้อ อะไหล่แยกกันตามหมายเลขอะไหล่ แต่ละหมายเลข ---------------------------------------- เมื่อทำการสั่งซื้อจำเป็นต้อง ระบุข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น ที่ระบุไว้ดังนี้ . อะไหล่สำหรับรถยนต์รุ่นเฉพาะต้องระบุ : - หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ - หมายเลขตัวแทนจำหน่าย - หมายเลขทะเบียนรถ ชุดติดตั้งเพิ่มสำหรับ อะไหล่เฉพาะรุ่นต้องระบุ : - หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ - หมายเลขตัวแทนจำหน่าย - หมายเลขทะเบียนรถ- (A) หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่หนังแท้ - (B) สีที่กำหนด = ที่เหมาะสม --------------------------- คลิปด้านหน้า, เหมาะสำหรับ แผงบุประตูด้านหลังด้วยเช่นกัน ---------------------------
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
กระเป๋า, มือจับประตูด้านใน, ด้านซ้าย
1
 i  51 41 7 961 601
R •

INDIVIDUAL

จาก ก.ย. '05 ไปยัง เม.ย. '07 1
฿0.00
1
 i  51 41 7 973 135
R •

INDIVIDUAL

+ข้อมูล

เหมาะสำหรับรถที่มีแผงบุประตูเท่านั้น 

 

มือจับประตูที่มี 2 โครงเสริม 

 

จาก ก.ย. '05 1

80 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
แผงบุประตูชิ้นส่วนหนังด้านหลังเฉพาะรุ่น

← แผงบุประตูชิ้นส่วนหนังด้านหลังเฉพาะรุ่น

คลิปเฉพาะส่วนมือจับประตูด้านในด้านหลัง

คลิปเฉพาะส่วนมือจับประตูด้านในด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.