อุปกรณ์ดับเพลิง

BMW 118i E87N 5 ประตู ยุโรป N46N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
S459A ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต
S4UAA การปรับที่นั่งด้วยไฟฟ้าบางส่วน

เสริม


สำหรับรถยนต์ที่มี
BMW Performance, ที่นั่งแบบสปอร์ต (SZPAA) = ไม่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

1
 i  72 60 0 441 112
+ข้อมูล
Spare part

1 KG

1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
เครื่องดับเพลิงในตัวพร้อมชุดยึด
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ไม่

2
 i  52 10 0 441 113
1

2.1 กิโลกรัม

4.6 ปอนด์

฿0.00
ก้านปรับด้านขวาแบบสั้น
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ไม่

และ 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ไม่

และ 

การปรับที่นั่งด้วยไฟฟ้าบางส่วน S4UAA ไม่

3
 i  52 10 0 391 556
• L
1

32 ก.

1.13 ออนซ์

฿0.00
ชุดแกนสั้นด้านขวา
4
 i  52 10 0 392 434
• L

LHD

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ไม่

และ 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

การปรับที่นั่งด้วยไฟฟ้าบางส่วน S4UAA ใช่

1

94 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
4
 i  52 10 0 392 434
• L

LHD

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ไม่

และ 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ใช่

และ 

การปรับที่นั่งด้วยไฟฟ้าบางส่วน S4UAA ไม่

1

94 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
4
 i  52 10 0 392 434
• L

LHD

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ไม่

และ 

ที่นั่งแบบสปอร์ต S481A ไม่

และ 

การปรับที่นั่งด้วยไฟฟ้าบางส่วน S4UAA ใช่

1

94 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
อุปกรณ์ดับเพลิง

← อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.