ชุดเครื่องเล่นทีวี DVB-T

BMW 118i E87N 5 ประตู ยุโรป N46N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S606A ระบบนำทางรุ่น Business
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S653A วิทยุ HD
S654A โมดูลเครื่องรับ DAB
S655A วิทยุผ่านดาวเทียม BMW

เสริม

หมายเหตุ : เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการรับสัญญาณ ทีวีแบบ DVB (MPEG-2) เท่านั้น กล่องปลั๊กต่อ CAM จะช่วยให้สามารถ ถอดรหัสโปรแกรมทีวีแบบเสียค่าบริการ ได้ง่ายขึ้น
ก่อนออกใบเสร็จสำหรับโปรแกรม TV แบบ เสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ต้องใช้ CAM (Conditional Access Module) และ Smartcard


สิ่งสำคัญ : จะไม่มีคำแนะนำในการติดตั้ง (EBA) สำหรับ ชุดติดตั้งเพิ่มเติม ให้พิมพ์คำแนะนำ ในการติดตั้งฉบับล่าสุดออกมาจากพอร์ทัล การให้ความช่วยเหลือหลังการขาย (ASAP) และส่งมอบให้กับลูกค้า


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
กล่องรับข้อมูลดิจิตอล
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
ไปยัง ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
ไปยัง ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ไม่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ไม่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

ไปยัง ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
ไปยัง ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
ไปยัง ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ไม่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ไม่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

ไปยัง ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ใช่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ไม่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

จาก ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ไม่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ใช่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

จาก ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ไม่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ไม่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

จาก ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 12 0 412 998
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ DVB-T
65 12 0 414 749
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1
เทปกาว
65 12 0 415 363
จาก ก.ย. '08 DVB-T
ปริมาณ: 1

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ HD S653A ไม่

และ 

โมดูลเครื่องรับ DAB S654A ไม่

และ 

วิทยุผ่านดาวเทียม BMW S655A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

สำหรับรถยนต์ที่มีเมนูควบคุมอุปกรณ์เสริม 

ACM เท่านั้น (ดูที่ BTE เมนูควบคุม 

อุปกรณ์เสริม ACM) 

 

สามารถแพร่ภาพสัญญาณทีวี DVB-T บน 

จอแสดงการควบคุมได้ 

จาก ก.ย. '08 1

2.1 กิโลกรัม

4.7 ปอนด์

฿0.00
รีโมทคอนโทรล
2
 i  65 12 0 414 333

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

32 ก.

1.13 ออนซ์

฿0.00
เสาอากาศ
3
 i  65 12 0 412 999

DVB-T

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

2

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
4
 i  61 13 6 954 554
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS
61 13 1 383 776
6 POL. MQS
ปริมาณ: 3

6 POL. MQS

1
฿0.00
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
5
 i  61 13 6 913 626
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS
61 13 1 393 724
26 POL.
ปริมาณ: 9
ฝาปิด
61 13 6 913 644
26 POL.
ปริมาณ: 1

26 POL.

1
฿0.00
ชุดติดตั้งเพิ่มเครื่องเล่นซีดี

← ชุดติดตั้งเพิ่มเครื่องเล่นซีดี

ระบบดีวีดี

ระบบดีวีดี →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.