กระจกข้าง

BMW 120i E87 5 ประตู ยุโรป N46

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S339A เส้นตกแต่ง Shadow
S346A เส้นโครเมี่ยม ตกแต่งด้านนอก
S459A ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ
S520A ไฟตัดหมอก
S760A แถบเงา เงามาก

เสริม


สำหรับรถยนต์ที่มี
ฟังก์ชั่นพับกระจกมองข้าง (S313A) = ไม่

และ
กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ (S430A) = ไม่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ไม่

1
 i  51 16 7 189 851
R •
ไปยัง ก.ย. '09 1

760 ก.

1.7 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านขวา
1
 i  51 16 7 189 852
R •
ไปยัง ก.ย. '09 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างขวา+หน่วยความจำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

1
 i  51 16 7 157 172
R •

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '06 1

800 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ี่อุ่นกระจกมองข้างซ้าย+หน่วยความจำ
1
 i  51 16 7 189 860
R •
จาก ก.ค. '06 ไปยัง ก.ย. '09 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

1
 i  51 16 7 157 199
R •

SHADOWLINE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '06 1

800 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านขวา
1
 i  51 16 7 157 200
R •

SHADOWLINE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '06 1

800 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

วงแหวนกัน, สีดำวาว 

1
 i  51 16 7 234 223
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

780 ก.

1.7 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านขวา
1
 i  51 16 7 234 224
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

810 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

วงแหวนกัน, สีขุ่น 

1
 i  51 16 7 189 895
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '06 ไปยัง ก.ค. '08 1

760 ก.

1.7 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างด้านขวา
1
 i  51 16 7 189 896
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '06 ไปยัง ก.ค. '08 1

890 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
ี่อุ่นกระจกมองข้างซ้าย+หน่วยความจำ
1
 i  51 16 7 189 859
R •
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

หรือ 

ไฟตัดหมอก S520A ใช่

ไปยัง ก.ย. '09 1

890 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 7 157 209
R •

SHADOWLINE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

และ 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

ไปยัง ก.ค. '06 1

790 ก.

1.7 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างขวา+หน่วยความจำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

และ 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

1
 i  51 16 7 157 210
R •

SHADOWLINE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '06 1

800 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ี่อุ่นกระจกมองข้างซ้าย+หน่วยความจำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

และ 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

วงแหวนกัน, สีดำวาว 

1
 i  51 16 7 234 227
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

905 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างขวา+หน่วยความจำ
1
 i  51 16 7 234 228
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

905 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
ี่อุ่นกระจกมองข้างซ้าย+หน่วยความจำ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

และ 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

วงแหวนกัน, สีขุ่น 

1
 i  51 16 7 189 903
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '06 ไปยัง ก.ค. '08 1

820 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
ที่อุ่นกระจกมองข้างขวา+หน่วยความจำ
1
 i  51 16 7 189 904
R •

SHADOWLINE

จาก ก.ค. '06 ไปยัง ก.ค. '08 1

890 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิดฝาครอบด้านซ้าย,ลงสีพื้นแล้ว
2
 i  51 16 7 125 557
ไปยัง ก.ย. '09 1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
แผ่นปิดฝาครอบด้านขวา,ลงสีพื้นแล้ว
2
 i  51 16 7 125 558
ไปยัง ก.ย. '09 1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ฝาปิด, ทำสีแล้ว, ด้านขวา
+ข้อมูล

โปรดระบุรหัสสีในใบสั่ง 

2
 i  51 16 0 032 680

CODE - UNI/MET.

ไปยัง ก.ย. '09 1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
ฝาปิด, ทำสีแล้ว, ด้านซ้าย
2
 i  51 16 0 032 681

CODE - UNI/MET.

ไปยัง ก.ย. '09 1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
3
 i  51 16 7 157 238
R •
ไปยัง ก.ย. '09 1

24 ก.

0.85 ออนซ์

฿0.00
แหวนรองด้านซ้าย
+ข้อมูล

วงแหวนกัน, สีขุ่น 

4
 i  51 16 7 157 235
ไปยัง ก.ย. '09 1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
4
 i  51 16 7 157 235
ไปยัง ก.ค. '08 1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
แหวนรองด้านขวา
4
 i  51 16 7 157 236
ไปยัง ก.ย. '09 1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
4
 i  51 16 7 157 236
ไปยัง ก.ค. '08 1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
แหวนรองด้านซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เส้นตกแต่ง Shadow S339A ใช่

หรือ 

เส้นโครเมี่ยม ตกแต่งด้านนอก S346A ใช่

หรือ 

แถบเงา เงามาก S760A ใช่

4
 i  51 16 8 036 571

GLANZSCHWARZ

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
แหวนรองด้านขวา
4
 i  51 16 8 036 572

GLANZSCHWARZ

จาก ก.ค. '08 ไปยัง ก.ย. '09 1

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ตัวปรับกระจกมองข้าง, ด้านซ้าย
5
 i  67 13 7 191 402
ไปยัง ก.ย. '09 1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ตัวปรับกระจกมองข้าง, ด้านขวา
5
 i  67 13 7 191 405
ไปยัง ก.ย. '09 1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ตัวขับ, กระจกมองข้าง, LIN บัส
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

5
 i  67 13 7 191 398
ไปยัง ก.ย. '09 1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ชุดสายไฟของกระจกแบบอิเล็กโทรนิคภายนอก
6
 i  67 13 6 940 596
ไปยัง ก.ย. '09 2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ชุดสายไฟกระจกมองข้างไฟฟ้า,คนขับ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบปรับที่นั่งแบบไฟฟ้าที่มีหน่วยความจำ S459A ใช่

6
 i  67 13 6 972 542
R •
ไปยัง ก.ย. '09 1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
ชุดสายไฟของกระจกมองข้างไฟฟ้าด้านคนขับ
6
 i  67 13 6 972 543
R •
ไปยัง ก.ย. '09 1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
โบลท์ Torx พร้อมแหวนรอง
7
 i  07 14 6 961 019

ISA M6X17

ไปยัง ก.ย. '09 3

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ฟิล์มเคลือบกระจก

← ฟิล์มเคลือบกระจก

ฟังก์ชั่นพับกระจกมองข้าง

ฟังก์ชั่นพับกระจกมองข้าง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.