กระจกมองหลังในรถแบบปรับด้วยมือ

BMW 120i E87 5 ประตู ยุโรป N46

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
L807A รุ่นประเทศญี่ปุ่น
L8AAA รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
S521A เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน
S874A Radio frequency 434 MHz
S876A Radio frequency 315 MHz

เสริม

EC = กระจกแบบปรับแสงอัตโนมัติ Radio = รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ LED = ไฟ LED สำหรับ สัญญาณกันขโมย GTO = แบบรวม รีโมทแบบยูนิฯสำหรับเปิดประตู/โรงเก็บรถ FLA = ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ COMPASS = จอแสดงผลเข็มทิศแบบดิจิตอล ETC = ระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนอิเล็กทรอฯ TLC = ระบบเตือนการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
กระจกมองหลังแบบแมนนวล/LED/RADIO
1
 i  51 16 9 134 399

868 MHZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ค. '13 1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 302 875

868 MHZ

1

420 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 177 334

315 MHZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

ไปยัง ก.ค. '13 1

430 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 302 876

315 MHZ

1

430 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 134 427

434 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน L8AAA ใช่

1

430 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 134 427

434 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Radio frequency 434 MHz S874A ใช่

1

430 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
1
 i  51 16 9 134 397
R •

315 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

และ 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

1

420 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
2
 i  51 16 7 133 655
1

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน S521A ใช่

3
 i  51 16 7 076 129

SCHWARZ

1

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
3
 i  51 16 9 234 435
1

80 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ที่บังแดด

← ที่บังแดด

กระจกมองหลัง

กระจกมองหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.