ชุดสวิตช์คอนโซลกลาง

BMW 118i E87 5 ประตู ยุโรป N46

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S1CCA Auto start/stop function
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
Rep.ชุดสวิตช์ส่วนกลางของคอนโซลกลาง
1
 i  61 31 9 120 026
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ใช่

ข้อควรระวัง ! กรุณาอ่าน 

คำแนะนำใน 

คำแนะนำการซ่อม 

REP-61 31 052 และ REP-61 31 054 

ก่อนการติดตั้ง 

 

1

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  61 31 9 123 756
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Auto start/stop function S1CCA ไม่

ข้อควรระวัง ! กรุณาอ่าน 

คำแนะนำใน 

คำแนะนำการซ่อม 

REP-61 31 052 และ REP-61 31 054 

ก่อนการติดตั้ง 

 

1

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
คลิปท่อ
2
 i  61 31 6 961 184
1
฿0.00
ส่วนควบคุมไฟ

← ส่วนควบคุมไฟ

ชุดสวิตช์ส่วนกลางที่คอพวงมาลัย

ชุดสวิตช์ส่วนกลางที่คอพวงมาลัย →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.