โครงยึดสตรัท

BMW Z4 3.0i E85 รถยนต์เปิดประทน ยุโรป M54

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง, วันที่ผลิต:  มิถุนายน 2004

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
โครงรูปกากบาท
1
 i  51 71 7 026 274
2

420 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
น็อตหกเหลี่ยม
2
 i  07 12 9 904 048

M10-8-ZNS3

ไปยัง มิ.ย. '06 4

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ท่ออากาศ

← ท่ออากาศ

ตัวถังรถแบบทำให้แข็งแกร่งขึ้น

ตัวถังรถแบบทำให้แข็งแกร่งขึ้น →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.