กระจกมองหลัง

BMW Z4 2.5i E85 รถยนต์เปิดประทน ยุโรป M54

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง, วันที่ผลิต:  เมษายน 2003

 
L807A รุ่นประเทศญี่ปุ่น
S430A กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ
S431A กระจกมองหลังในรถแบบปรับอัตโนมัติ
S521A เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน
S875A รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
S876A Radio frequency 315 MHz

เสริม

EC = กระจกแบบปรับแสงอัตโนมัติ Radio = รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ LED = ไฟ LED สำหรับ สัญญาณกันขโมย GTO = แบบรวม รีโมทแบบยูนิฯสำหรับเปิดประตู/โรงเก็บรถ FLA = ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ COMPASS = จอแสดงผลเข็มทิศแบบดิจิตอล ETC = ระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนอิเล็กทรอฯ TLC = ระบบเตือนการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
กระจกมองหลังแบบแมนนวล/ไฟ LED/IR
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด S875A ใช่

1
 i  51 16 9 134 425
• L

INFRARED

1

460 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติ/LED/ETC/IR
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

และ 

รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด S875A ใช่

1
 i  51 16 7 116 794
• L

INFRARED

ไปยัง เม.ย. '03 1

730 ก.

1.6 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลัง EC/ไฟ LED/IR
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ S430A ใช่

หรือ 

กระจกมองหลังในรถแบบปรับอัตโนมัติ S431A ใช่

หรือ 

รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด S875A ใช่

1
 i  51 16 9 134 471
• L

INFRARED

1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลัง EC/ไฟ LED/GTO/วิทยุ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

และ 

กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ S430A ใช่

และ 

กระจกมองหลังในรถแบบปรับอัตโนมัติ S431A ใช่

และ 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

1
 i  51 16 9 123 513

315 MHZ

ไปยัง เม.ย. '03 1

510 ก.

1.1 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลัง EC /LED/ ETC /RADIO
1
 i  51 16 9 126 903
• L

315 MHZ

ไปยัง เม.ย. '03 1

750 ก.

1.7 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลังแบบแมนนวล/LED/RADIO
2
 i  51 16 9 134 401

433 MHZ

1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
2
 i  51 16 9 134 400

315 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

1

400 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
กระจกมองหลัง EC /LED /RADIO
2
 i  51 16 9 134 396

433 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ S430A ใช่

หรือ 

กระจกมองหลังในรถแบบปรับอัตโนมัติ S431A ใช่

1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
2
 i  51 16 9 134 395

315 MHZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

กระจกมองหลัง/ข้าง มีที่ปรับอัตโนฯ S430A ใช่

หรือ 

กระจกมองหลังในรถแบบปรับอัตโนมัติ S431A ใช่

หรือ 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

1

470 ก.

1 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
4
 i  51 16 7 062 264

BLACK

1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
4
 i  51 16 8 257 203

SCHWARZ

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน S521A ใช่

1

67 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

5
 i  51 16 7 117 762
• L

SCHWARZ

ไปยัง เม.ย. '03 1

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดฝาครอบฐานกระจก
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นประเทศญี่ปุ่น L807A ใช่

และ 

เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณน้ำฝน S521A ใช่

6
 i  51 16 7 117 763
• L

SCHWARZ

ไปยัง เม.ย. '03 1

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ฝาครอบ, ฐานรองกระจกมองหลัง
7
 i  51 16 1 954 117
1
฿0.00
ฐานรอง, กระจกมองหลัง, ภายใน
8
 i  51 31 8 145 530
1

26 ก.

0.92 ออนซ์

฿0.00
ที่บังแดด

← ที่บังแดด

แผ่นปิดโรลล์บาร์

แผ่นปิดโรลล์บาร์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.