ชิ้นส่วนแยก, ระบบไฮไฟประตูด้านหน้า

BMW X5 4.8i E70 SAV ประเทศสหรัฐอเมริกา N62N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
S676A ลำโพงไฮไฟ
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ลำโพงทวีทเตอร์, ระบบไฮไฟ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

1
 i  65 13 9 212 077
ไปยัง เม.ย. '10 2

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
1
 i  65 13 9 227 248
2

50 ก.

0.1 ปอนด์

฿0.00
ลำโพงเสียงกลาง ไฮไฟ/ท็อปไฮไฟ
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

2
 i  65 13 9 151 864
2

420 ก.

0.9 ปอนด์

฿0.00
สกรูหัวทรงกระบอก
3
 i  07 14 7 122 390

4X12MM

6
฿0.00
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
4
 i  61 13 6 925 634
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ขั้วขาอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
61 13 8 373 583
ไปยัง มิ.ย. '14 2 POL.
ปริมาณ: 2

2 POL.

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '14 2
฿0.00
ชุดอุปกรณ์ซ่อม, กล่องซอคเก็ต
4
 i  61 13 2 360 043
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ขั้วขาอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
61 13 8 373 583
2 POL.
ปริมาณ: 2

2 POL.

2
฿0.00
เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
5
 i  61 13 6 925 634
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ขั้วขาอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
61 13 8 373 583
ไปยัง มิ.ย. '14 2 POL.
ปริมาณ: X

2 POL.

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มิ.ย. '14 2
฿0.00
ชุดอุปกรณ์ซ่อม, กล่องซอคเก็ต
5
 i  61 13 2 360 043
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ขั้วขาอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส
61 13 8 373 583
2 POL.
ปริมาณ: X

2 POL.

2
฿0.00
ชิ้นส่วนแยก,ระบบสเตอริโอ,ประตูด้านหน้า

← ชิ้นส่วนแยก,ระบบสเตอริโอ,ประตูด้านหน้า

ชิ้นส่วนแยก, ระบบท้อป-ไฮไฟ ประตูด้านหน้า

ชิ้นส่วนแยก, ระบบท้อป-ไฮไฟ ประตูด้านหน้า →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.