เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า

BMW 525i E61 การท่องเที่ยว ยุโรป N52

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า
 
BA beige 3
GE cream-beige
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เข็มขัดส่วนบน, หน้าขวา, แบบยาวเกิน
1
 i  72 11 9 132 872
• L

SCHWARZ

จาก เม.ย. '04 1

820 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
+ข้อมูล

ไม่ควรนำมาใช้เมื่อยกเลิกถุงลมนิรภัย 

1
 i  72 11 9 138 251
• L

SCHWARZ

จาก เม.ย. '04 ไปยัง ธ.ค. '07 1

830 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าขวาพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 110 046
• L

SCHWARZ

จาก เม.ย. '04 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าซ้ายพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 110 045
• L

SCHWARZ

จาก ธ.ค. '07 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน, หน้าขวา, แบบยาวเกิน
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

beige 3 BA ใช่

1
 i  72 11 9 132 874
• L

BEIGE

จาก เม.ย. '04 1

820 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

beige 3 BA ใช่

ไม่ควรนำมาใช้เมื่อยกเลิกถุงลมนิรภัย 

1
 i  72 11 9 138 253
• L

BEIGE

จาก เม.ย. '04 ไปยัง ธ.ค. '07 1

830 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าขวาพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 138 248
• L

BEIGE

จาก เม.ย. '04 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าซ้ายพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 110 047
• L

BEIGE

จาก ธ.ค. '07 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน, หน้าขวา, แบบยาวเกิน
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

cream-beige GE ใช่

1
 i  72 11 9 132 876
• L

CREAMBEIGE

จาก เม.ย. '04 1

830 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบน ด้านหน้าซ้าย
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

cream-beige GE ใช่

ไม่ควรนำมาใช้เมื่อยกเลิกถุงลมนิรภัย 

1
 i  72 11 9 138 255
• L

CREAMBEIGE

จาก เม.ย. '04 ไปยัง ธ.ค. '07 1

830 ก.

1.8 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าขวาพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 138 250
• L

CREAMBEIGE

จาก เม.ย. '04 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
เข็มขัดส่วนบนหน้าซ้ายพร้อมตัวลดแรง
1
 i  72 11 9 138 313
• L

CREAMBEIGE

จาก ธ.ค. '07 1

860 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง

← ถุงลมนิรภัยด้านข้าง

เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง

เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.