สายไฟซ่อมตัวดึงเข็มขัดนิรภัย

BMW 520i E60N เสลี่ยง ยุโรป N46N

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

สายไฟซ่อมตัวดึงเข็มขัดนิรภัย
 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
สายไฟซ่อมตัวดึงเข็มขัดนิรภัย
2
 i  61 12 8 384 708

750 MM

1

43 ก.

1.52 ออนซ์

฿0.00
2
 i  61 12 8 384 875

410 MM

1

35 ก.

1.23 ออนซ์

฿0.00
สายไฟซ่อมชุดสายเมน

← สายไฟซ่อมชุดสายเมน

สายเคเบิลแบตเตอรี่

สายเคเบิลแบตเตอรี่ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.