ฝาปิดปลายสุด

BMW 523Li E60 เสลี่ยง ประเทศจีน N52

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S199A รุ่นที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารตะกั่ว
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ฝาปิด
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารตะกั่ว S199A ใช่

4
 i  12 52 1 744 136

4-POLIG CODE A

2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ฝาปิด
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รุ่นที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารตะกั่ว S199A ใช่

5
 i  12 52 7 511 159
2

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ชุดสายไฟชิ้นส่วนจับยึด

← ชุดสายไฟชิ้นส่วนจับยึด

กล่องชุดควบคุม

กล่องชุดควบคุม →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.