ชุดเสริม โทรศัพท์ติดรถ Professional

BMW 316i E46 การท่องเที่ยว ยุโรป N42

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

ชุดเสริม โทรศัพท์ติดรถ Professional
 
S249A ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย
S606A ระบบนำทางรุ่น Business
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S640A ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล
S660A วิทยุ BMW Reverse (C42)
S661A วิทยุ BMW Business (C43)
S663A วิทยุ BMW Professional

เสริม

สำหรับหนังสือคู่มือการใช้งาน จะต้องสั่งแยกต่างหาก โดยขึ้นอยู่กับ ภาษาที่ใช้ในประเทศนั้นๆ อาจใช้ได้เฉพาะภายในประเทศที่ อนุญาตให้ใช้การรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ สำหรับ Bluetooth เท่านั้น

# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดอัพเกรดโทรศัพท์ติดรถProfessional
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

และ 

ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล S640A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

1
 i  84 61 0 309 291
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '01 1

2.2 กิโลกรัม

4.8 ปอนด์

฿0.00
ชุดเสริม โทรศัพท์ติดรถ Professional
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ใช่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 61 0 309 290
• L

PROFESSIONAL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Business S606A ไม่

และ 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ไม่

และ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ไม่

และ 

ระบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับพวงมาลัย S249A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

4.8 กิโลกรัม

10.6 ปอนด์

฿0.00
ชุดติดตั้งเพิ่ม ซอฟท์แวร์แบ่งหน้าจอ

← ชุดติดตั้งเพิ่ม ซอฟท์แวร์แบ่งหน้าจอ

ชุดติดตั้งเพิ่ม, โทรศัพท์ติดรถแบบไร้สาย

ชุดติดตั้งเพิ่ม, โทรศัพท์ติดรถแบบไร้สาย →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.