ชิ้นส่วนแยก, อุปกรณ์แฮนด์ฟรี SiemensS10

BMW 316i E46 การท่องเที่ยว ยุโรป N42

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S659A วิทยุ BMW Business ซีดี
S660A วิทยุ BMW Reverse (C42)
S661A วิทยุ BMW Business (C43)
S663A วิทยุ BMW Professional
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ไมโครโฟนของโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี
3
 i  84 31 8 380 319

NETZ GMS/PCN

1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ลำโพงโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
4
 i  84 31 8 375 642
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Reverse (C42) S660A ใช่

1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
4
 i  84 31 8 375 642
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

หรือ 

วิทยุ BMW Business ซีดี S659A ใช่

ไปยัง ก.ย. '01 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
4
 i  84 31 8 375 642
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

หรือ 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

ไปยัง มี.ค. '01 1

160 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชิ้นส่วนแยก, อุปกรณ์แฮนด์ฟรี Nokia 3110

← ชิ้นส่วนแยก, อุปกรณ์แฮนด์ฟรี Nokia 3110

Single parts f voice input syst.lugg.com

Single parts f voice input syst.lugg.com →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.