ชิ้นส่วนแยก,Siemens35ซีรี่ส์ คอนโซลกลาง

BMW 316i E46 การท่องเที่ยว ยุโรป N42

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S640A ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ที่ยึดโทรศัพท์เคลื่อนที่
+ข้อมูล

ใช้กับ Siemens S35, M35, C35 เท่านั้น 

 

1
 i  84 64 0 026 735
• L

SIEMENS 35

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

180 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ไมโครโฟนของโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรี
2
 i  84 31 0 148 270
• L

SIEMENS45-SERIE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล S640A ไม่

เหมาะกับชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีของ Siemens 

รุ่น 45/35 เท่านั้น 

 

 

1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
2
 i  84 31 0 020 974
• L

NETZ GMS/PCN

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล S640A ใช่

เหมาะกับชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีของ Siemens 

รุ่น 45/35 เท่านั้น 

 

 

ไปยัง ก.ย. '03 1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
2
 i  84 31 6 938 762
• L

GSM

1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ลำโพงโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล S640A ไม่

เหมาะกับชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีของ Siemens 

รุ่น 45/35 เท่านั้น 

 

 

3
 i  84 31 0 148 271
• L

SIEMENS45-SERIE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

242 ก.

0.5 ปอนด์

฿0.00
ชุดควบคุมชุดแฮนด์ฟรี
+ข้อมูล

เหมาะกับชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีของ Siemens 

รุ่น 45/35 เท่านั้น 

 

 

4
 i  84 64 0 026 731
• L

SIEMENS 45

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

1.4 กิโลกรัม

3.2 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์สายเคเบิล, กล่องแฮนด์ฟรี
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ชุดเตรียมติดตั้งโทรศัพท์แบบยูนิเวอร์ซัล S640A ใช่

เหมาะกับชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีของ Siemens 

รุ่น 45/35 เท่านั้น 

 

 

5
 i  84 32 0 144 245
• L

SIEMENS45-SERIE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '02 1

95 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
5
 i  84 32 0 148 801
• L

SIEMENS45-SERIE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก มี.ค. '01 ไปยัง มี.ค. '02 1

83 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
5
 i  84 32 0 025 739
• L

SIEMENS45-SERIE

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '98 ไปยัง มี.ค. '01 1

110 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
ตัวยึด
6
 i  84 13 0 021 163
• L

FREISPRECHBOX

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

202 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชิ้นส่วนแยก,Siemens45ซีรี่ส์ คอนโซลกลาง

← ชิ้นส่วนแยก,Siemens45ซีรี่ส์ คอนโซลกลาง

ชิ้นส่วนแยก, ช่องเก็บ Ericsson T ซีรี่ส์

ชิ้นส่วนแยก, ช่องเก็บ Ericsson T ซีรี่ส์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.