ชุดติดตั้งเพิ่มเติมจุดต่อ iPod

BMW 318i E46 เสลี่ยง เวียดนาม N42

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

ชุดติดตั้งเพิ่มเติมจุดต่อ iPod
 
S601A ฟังก์ชั่นโทรทัศน์
S606A ระบบนำทาง แบบวิทยุ
S609A ระบบนำทางรุ่น Professional
S650A เครื่องเล่นซีดี
S651A เครื่องเล่น MD
S661A วิทยุ BMW Business (C43)
S663A วิทยุ BMW Professional
S672A เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น
S674A ระบบไฮไฟ Harman Kardon
S676A ลำโพงไฮไฟ

เสริม

เหมาะสำหรับ Apple iPod ที่มี ฐานเชื่อมต่อและ Apple iPhone
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดติดตั้งเพิ่มเติมจุดต่อ iPod
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ใช่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 976
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบนำทางรุ่น Professional S609A ไม่

และ 

ฟังก์ชั่นโทรทัศน์ S601A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ใช่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ไม่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Professional S663A ไม่

และ 

ระบบนำทาง แบบวิทยุ S606A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดี S650A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดี S650A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดี S650A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่น MD S651A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ใช่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่น MD S651A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ใช่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  65 41 2 158 973
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

วิทยุ BMW Business (C43) S661A ใช่

และ 

เครื่องเล่น MD S651A ใช่

และ 

ระบบไฮไฟ Harman Kardon S674A ไม่

และ 

ลำโพงไฮไฟ S676A ไม่

และ 

เครื่องเล่นซีดีแบบ 6 แผ่น S672A ไม่

จาก มี.ค. '01 1

320 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
อุปกรณ์โหลดข้อมูล USB ของ BMW

← อุปกรณ์โหลดข้อมูล USB ของ BMW

ช่องเก็บแผ่นซีดี

ช่องเก็บแผ่นซีดี →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.