ชุดแปลง, ไฟท้ายรุ่น 2001 ปรับปรุงใหม่

BMW 320d E46 เสลี่ยง ยุโรป M47

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

ชุดแปลง, ไฟท้ายรุ่น 2001 ปรับปรุงใหม่
 
S520A ไฟตัดหมอก
S522A ไฟซีนอน

เสริม

สิ่งสำคัญ : จะไม่มีคำแนะนำในการติดตั้ง (EBA) สำหรับ ชุดติดตั้งเพิ่มเติม ให้พิมพ์คำแนะนำ ในการติดตั้งฉบับล่าสุดออกมาจากพอร์ทัล การให้ความช่วยเหลือหลังการขาย (ASAP) และส่งมอบให้กับลูกค้า


# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ชุดต.ต.พ.ไฟหลังขวา, ปรับปรุง, GELB
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ไฟซีนอน S522A ใช่

1
 i  63 21 0 140 252
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ / ไฟตัดหมอก
61 31 9 133 019
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดต.ต.พ.,ไฟหลังขวา,ปรับปรุง, สี WEISS
1
 i  63 21 0 140 253
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ / ไฟตัดหมอก
61 31 9 133 019
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดต.ต.พ.ไฟหลังขวา, ปรับปรุง, GELB
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ไฟตัดหมอก S520A ใช่

1
 i  63 21 0 140 252
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ / ไฟตัดหมอก
61 31 9 133 015
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดต.ต.พ.,ไฟหลังขวา,ปรับปรุง, สี WEISS
1
 i  63 21 0 140 253
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ / ไฟตัดหมอก
61 31 9 133 015
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดต.ต.พ.ไฟหลังขวา, ปรับปรุง, GELB
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ไฟซีนอน S522A ไม่

1
 i  63 21 0 140 252
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ
61 31 9 133 011
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดต.ต.พ.,ไฟหลังขวา,ปรับปรุง, สี WEISS
1
 i  63 21 0 140 253
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
ชุดสวิตช์ไฟ
61 31 9 133 011
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
ชุดสายต.ต.เพิ่ม,กรอบไฟท้ายปรับใหม่
61 12 0 140 220
ไปยัง ก.ย. '01 ปริมาณ: 1
• L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '01 1

1.9 กิโลกรัม

4.2 ปอนด์

฿0.00
ชุดติดตั้งเพิ่ม ไฟ LED ขับในเวลากลางวัน

← ชุดติดตั้งเพิ่ม ไฟ LED ขับในเวลากลางวัน

แผ่นปิด ด้านหน้า/กระจกมองข้าง

แผ่นปิด ด้านหน้า/กระจกมองข้าง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.