เหล็กกันโคลง, ด้านหน้า

BMW 318d E46 เสลี่ยง ยุโรป M47N

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: เป็นกลาง

 
S100A พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น
S205A ระบบเกียร์อัตโนมัติ
S226A ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต
S815A แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เหล็กกันโคลง, ด้านหน้า
1
 i  31 35 1 095 272

D=24,6MM

1

2.5 กิโลกรัม

5.5 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 1 097 178

D=23MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

5 กิโลกรัม

11 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 1 094 539

D=22.5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

1

4.4 กิโลกรัม

9.8 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 1 094 539

D=22.5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

หรือ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

หรือ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

1

4.4 กิโลกรัม

9.8 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
1
 i  31 35 6 757 168

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 1

5.2 กิโลกรัม

11.4 ปอนด์

฿0.00
ยางยึดเหล็กกันโคลง
2
 i  31 35 1 095 271

D=24,6MM

2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  31 35 1 094 555

D=22,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  31 35 1 094 555

D=22,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

หรือ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

หรือ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  31 35 1 097 179

D=23MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

หรือ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

หรือ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

หรือ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ใช่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ใช่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ไม่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
2
 i  33 55 6 751 269

D=23,5MM

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พิกัดบรรทุกเพิ่มขึ้น S100A ไม่

และ 

ระบบเกียร์อัตโนมัติ S205A ใช่

และ 

ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต S226A ไม่

และ 

แพ็คเกจสำหรับถนนที่มีสภาพเลว S815A ใช่

จาก ก.ย. '01 2

140 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
ส่วนรองรับเหล็กกันโคลง
3
 i  31 35 1 094 552
2

70 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
น็อตแบบปลอกที่ล็อคตัวเองได้
4
 i  07 11 9 905 374

M8-10 ZNS3

4

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ส่วนรองรับแขนสวิงด้านหน้า
5
 i  31 35 6 780 847
+ข้อมูล
จำเป็นสำหรับการซ่อม
(#6) น็อตหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน
33 30 6 760 587
ปริมาณ: 4
2

350 ก.

0.8 ปอนด์

฿0.00
น็อตหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน
6
 i  33 30 6 760 587

M10-10 ZNS3

4

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
ชุดอุปกรณ์,ลูกปืนล้อ,หน้า/Value Line

← ชุดอุปกรณ์,ลูกปืนล้อ,หน้า/Value Line

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, เหล็กกันโคลง

ชุดอุปกรณ์ซ่อม, เหล็กกันโคลง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.