อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON

BMW 523i 2.4 E39 เสลี่ยง ประเทศไทย M52

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

อะแดปเตอร์เสียบล็อคอุปกรณ์SONY ERICSSON
 
S6NFA พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone

เสริม

กรุณาดูข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ การเข้ากันได้ของ Bluetooth ในอินเตอร์เน็ตที่ www.bmw.com/bluetooth

สำหรับรถยนต์ที่มี
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือที่มีพอร์ต USB (P7H8A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ รุ่น Business (S633A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรฯมือถือ ครบชุด สหรัฐฯ/แคนาดา (S639A) = ใช่

หรือ
ชุดเตรียมโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (S644A) = ใช่

หรือ
�������u�ͪش�ػ�ó� Bluetooth ��� USB (S6NKA) = ใช่

หรือ
การเชื่อมต่อ Bluetooth + อุปกรณ์ USB (S6NLA) = ใช่

หรือ
วิทฯโทรศัพท์มีโทรฯSmartphoneแบบปรับปรุง (S6NSA) = ใช่
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, รุ่นธรรมดา
1
 i  84 21 9 147 614
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, แผ่นรอง
84 21 0 306 467
SE K610
ปริมาณ: 1

SE K610

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

ไม่รองรับฟังก์ชั่นเพลง/สื่อ ! 

 

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 116 566
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, แผ่นรอง
84 21 0 306 467
SE K750I
ปริมาณ: 1

SE K750I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 442 788

SE K800/10I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 2 151 736

SE C702

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

116 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 6 925 216

SE T39M

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 303 561

SE T68I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

130 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 9 122 423
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, แผ่นรอง
84 21 0 306 467
SE T630
ปริมาณ: 1

SE T630

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

120 ก.

0.3 ปอนด์

฿0.00
1
 i  84 21 0 445 595

SE K850I

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

พอร์ตเพลงสำหรับ Smartphone S6NFA ไม่

1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA

← อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค,อุปกรณ์ NOKIA

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ Apple

อะแดปเตอร์แบบเสียบล็อค, อุปกรณ์ Apple →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.