กุญแจที่มีแบตเตอรี่ (จนถึง 09/99)

BMW 528i E39 เสลี่ยง แอฟริกาใต้ M52

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
 รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
 รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด
 รีโมทคอนโทรล
S875A รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
S876A Radio frequency 315 MHz

เสริม

ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ


--------------------------- ข้อมูลสำหรับรีโมทคอนโทรล : ธรรมดา = รีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ 433 MHZ SA 876 = รีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ 315 MHZ SA 875 = รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด

# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
แบตเตอรี่
4
 i  51 21 8 201 226
+ข้อมูล

ให้ใช้กับ 

กุญแจหลักเท่านั้น 

1
฿0.00
4
 i  51 21 8 354 417

CR 2016

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรลอินฟาเรด 

2
฿0.00
4
 i  51 21 8 354 417

CR 2016

+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ 

1
฿0.00
แผ่นปิด
5
 i  51 21 8 354 414
1
฿0.00
แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
6
 i  66 12 8 363 426

N/SF/GR/I

ไปยัง ก.ย. '96 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
6
 i  66 12 8 363 421

NL

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 363 429

PL

ไปยัง ก.ย. '99 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
6
 i  66 12 8 369 082

D

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 369 481

CH

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 369 723

USA/CDN/AUS

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 370 026

TAIWAN

ไปยัง ก.ย. '99 1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
6
 i  66 12 8 370 035

DK

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 370 036

SWE

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 373 030

B

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 374 916

F

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 377 839

GB

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
6
 i  66 12 8 379 629

E

ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด
6
 i  51 21 8 354 415
1
฿0.00
แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
6
 i  66 12 8 374 853

N/SF/GR/I

จาก ก.ย. '96 ไปยัง ก.ย. '99 1
฿0.00
สกรูหัวฝัง
7
 i  66 21 8 354 639

2,2X7

2
฿0.00
แผ่นปิด
8
 i  51 21 8 201 225
1

1 ก.

0.04 ออนซ์

฿0.00
กุญแจหลัก
9
 i  51 21 8 205 441
จาก ม.ค. '95 2

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
กุญแจศูนย์บริการ
10
 i  51 21 8 205 443

GRAU

1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
Spare key
11
 i  51 21 8 205 444
1
฿0.00
กุญแจหลักที่มีรีโมทคอนโทรล
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สัญญาณความถี่ 433 เมกกะเฮิร์ซ 

14
 i  51 21 8 374 067
+ข้อมูล
ร่วมกับแผ่นปิด รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุเท่านั้น
ไปยัง ก.ย. '99 1

40 ก.

1.41 ออนซ์

฿0.00
กุญแจหลักที่มีรีโมทคอนโทรล
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

15
 i  51 21 8 374 066
+ข้อมูล
ร่วมกับแผ่นปิด รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุเท่านั้น
ไปยัง ก.ย. '99 1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
กุญแจหลักที่มีรีโมทคอนโทรล
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด S875A ใช่

16
 i  51 21 8 368 192

IR

1

30 ก.

1.06 ออนซ์

฿0.00
ชุดกุญแจ+ชุดควบคุม EWS
17
 i  51 21 9 069 544
+ข้อมูล
ประกอบด้วย SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS กุญแจหลัก, ติดสว่าง ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ
ไปยัง มี.ค. '97 1

300 ก.

0.7 ปอนด์

฿0.00
17
 i  51 21 9 070 171
+ข้อมูล
ประกอบด้วย SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS กุญแจหลัก, ติดสว่าง ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ
จาก มี.ค. '97 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชุดกุญแจ+ชุดควบคุม EWS
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด S875A ใช่

18
 i  51 21 9 068 739
+ข้อมูล
ประกอบด้วย SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS กุญแจหลักที่มีรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

IR

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มี.ค. '97 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
18
 i  51 21 9 070 093
+ข้อมูล
ประกอบด้วย SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS กุญแจหลักที่มีรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

IR

จาก มี.ค. '97 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชุดกุญแจ+ชุดควบคุม EWS
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

สัญญาณความถี่ 433 เมกกะเฮิร์ซ 

19
 i  51 21 9 068 745
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ ประกอบด้วย กุญแจหลักที่มีรีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

433 MHZ

ไปยัง มี.ค. '97 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
19
 i  51 21 9 070 094
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ ประกอบด้วย กุญแจหลักที่มีรีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

433 MHZ

จาก มี.ค. '97 ไปยัง ก.ย. '99 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
ชุดกุญแจ+ชุดควบคุม EWS
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

Radio frequency 315 MHz S876A ใช่

20
 i  51 21 9 068 747
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ ประกอบด้วย กุญแจหลักที่มีรีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

315 MHZ

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง มี.ค. '97 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
20
 i  51 21 9 070 095
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ แผ่นปิดรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ ประกอบด้วย กุญแจหลักที่มีรีโมทฯ แบบคลื่นวิทยุ SERVICE KEY SPARE KEY ชุดควบคุม EWS ข้อควรระวัง ! ก่อนทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกันขโมย (เช่น ลูกกุญแจ, ระบบปิดแบบลดแรงกระแทก, ชุดควบคุม EWS/CAS) ลูกค้าจะต้องยืนยัน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ หรือแสดงสิทธิ์ ของบุคคลที่ได้รับอนุญาต โดยการแสดงเอกสารจดทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการตรวจสอบ ! ในกรณีของบุคคลที่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้อง แสดงหนังสือมอบอำนาจ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถ ซึ่งสำเนาใบรับรองสิทธิ์ จะมีอยู่ในเอกสารของรถยนต์ หากทำกุญแจรถสูญหายจะต้องแจ้งให้ ศูนย์บริการของ BMW รับทราบโดยทันที เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานกุญแจรถ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณีที่กุญแจรถถูกขโมย ซึ่งเงื่อนไข การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ เกิดการสูญหายจากความประมาทเลินเล่อ

315 MHZ

จาก มี.ค. '97 ไปยัง ก.ย. '99 1

200 ก.

0.4 ปอนด์

฿0.00
กระเป๋ากุญแจ
21
 i  51 21 8 213 607
1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
21
 i  51 21 7 006 821
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

รีโมทคอนโทรล 

ไปยัง ก.ย. '99 1

10 ก.

0.35 ออนซ์

฿0.00
กุญแจ+แบตเตอรี่แบบชาร์จได้(ตั้งแต่09/99)

← กุญแจ+แบตเตอรี่แบบชาร์จได้(ตั้งแต่09/99)

ชุดควบคุมการเปิดปิด/ตัวล็อคประตู หน้า

ชุดควบคุมการเปิดปิด/ตัวล็อคประตู หน้า →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.