ชิ้นส่วนแยก ชุดสายไฟโมดูลอุปกรณ์ต่อพ่วง

BMW 535i E39 เสลี่ยง ยุโรป M62

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ฟิวส์
6
 i  12 52 1 740 558

MODUL

1

21 ก.

0.74 ออนซ์

฿0.00
สายเคเบิลแบตเตอรี่

← สายเคเบิลแบตเตอรี่

แผ่นปิดชุดสายไฟเครื่องยนต์

แผ่นปิดชุดสายไฟเครื่องยนต์ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.