ุดติดฯเพิ่ม, ชุดปรับเลื่อนกจ.หลังแบบไฟฟ้า

BMW 528i E39 เสลี่ยง ยุโรป M52

ไดรฟ์ที่ด้านซ้ายมือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

ุดติดฯเพิ่ม, ชุดปรับเลื่อนกจ.หลังแบบไฟฟ้า
 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
คู่มือและคำแนะนำข้อควรระวัง
1
 i  01 10 4 444 444
+ข้อมูล
สามารถทำการติดตั้งเพิ่มชิ้นส่วนอะไหล่ ที่ต้องการได้ ต้องกำหนดหมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ใน แคตตาล็อกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำการติดตั้งเพิ่มชิ้นส่วน แบบปรับด้วยไฟฟ้า : ชุดสายไฟและชิ้นส่วนอะไหล่ เสริมสามารถดูได้ที่ ผังวงจรสายไฟ สำหรับรถยนต์ที่มี เจนเนอรัลโมดูล รุ่นธรรมดาจะใช้เจนเนอรัลโมดูล รุ่นพิเศษเสมอ จำเป็นต้องมีรหัสกลางรหัสใหม่ ขอรับได้ โดยส่งแฟกซ์ไปที่ (0049) 089 3500 2031 ชุดติดตั้งเพิ่มเติมนี้จะไม่มี เอกสารการติดตั้ง ควรให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเป็นผู้ทำการ ติดตั้งให้ และจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้า ทำการติดตั้งที่ตัวแทนจำหน่าย BMW BMW จะไม่รับผิดชอบต่อ การทำงานผิดปกติและการชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1
฿0.00
ที่บังแดด

← ที่บังแดด

ชุดติดตั้งเพิ่มตัวปลดล็อคช่องเก็บสัมภาระ

ชุดติดตั้งเพิ่มตัวปลดล็อคช่องเก็บสัมภาระ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.