น้ำมันเกียร์

BMW 525d E39 เสลี่ยง ยุโรป M57

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: คู่มือ

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
น้ำมันเกียร์ MTF LT-2
+ข้อมูล

E36 : ตั้งแต่ BU 97 ชุดเกียร์ทั้งหมด (B, 

C, D) ที่ใช้น้ำมันแบบตลอดอายุใช้งาน 

 

 

E39 : ตั้งแต่ BU97, น้ำมัน Life Time 

เท่านั้น 

 

E46 ทั้งหมด (ผลิต 12/97) ที่ใช้น้ำมัน 

แบบตลอดอายุใช้งาน 

 

E60, E61, E63, E64, E53 (X5), E52 

(Z8) ทั้งหมด 

2
 i  83 22 0 309 031
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 450
5000ML
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 452
5000ML
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 453
5000ML
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 485
5000ML
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 488
5000ML
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 517
5000ML
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 7 501 757
5000ML
ปริมาณ: X

5000ML

1

4.5 กิโลกรัม

9.8 ปอนด์

฿0.00
น้ำมันเกียร์ MTF-LT-2
2
 i  83 22 0 396 705
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 450
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 452
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 453
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 485
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 488
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 517
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 7 501 757
1000ML, TU
ปริมาณ: X

1000ML, TU

1

890 ก.

2 ปอนด์

฿0.00
น้ำมันเกียร์ธรรมดา MTF 1
3
 i  81 22 2 339 384

1 LITER

1
฿0.00
น้ำมันหล่อลื่น เกียร์ธรรมดา SAE 80
3
 i  81 22 9 407 052
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 895
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 901
20L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 279
20L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 353
20L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 355
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 371
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 374
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 386
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 512
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 529
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 587
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 592
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 650
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 651
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 779
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 861
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 862
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 878
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 879
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 892
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 908
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 986
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 012
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 138
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 139
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 205
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 207
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 208
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 242
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 253
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 332
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 639
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 784
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 870
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 927
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 928
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 999
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 029
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 031
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 032
20L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 437
20L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 438
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 442
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 444
20L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 445
20L
ปริมาณ: X

20L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

19.3 กิโลกรัม

42.5 ปอนด์

฿0.00
3
 i  81 22 9 401 225
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 895
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 901
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 279
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 353
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 355
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 371
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 374
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 386
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 512
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 529
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 587
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 592
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 650
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 651
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 779
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 861
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 862
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 878
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 879
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 892
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 908
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 986
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 012
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 138
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 139
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 205
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 207
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 208
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 242
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 253
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 332
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 639
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 784
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 870
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 927
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 928
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 999
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 029
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 031
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 032
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 437
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 438
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 442
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 444
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 445
1000ML, TU
ปริมาณ: X

1000ML, TU

1

850 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
น้ำมันหล่อลื่น เกียร์ธรรมดา SAE 80
4
 i  81 22 9 407 178
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 895
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 209 901
208L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 279
208L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 353
208L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 355
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 371
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 374
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 386
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 512
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 529
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 587
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 592
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 650
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 651
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 779
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 861
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 862
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 878
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 879
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 892
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 908
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 986
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 012
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 138
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 139
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 205
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 207
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 208
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 242
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 253
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 332
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 639
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 784
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 870
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 927
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 928
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 999
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 029
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 031
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 032
208L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 437
208L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 4 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 438
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 442
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 444
208L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 445
208L
ปริมาณ: X

208L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

198 กิโลกรัม

436.5 ปอนด์

฿0.00
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ Dexron II
+ข้อมูล

E31 : ชุดเกียร์ทั้งหมดที่ใช้น้ำมัน ATF 

 

E36 : ก่อน BU 97 ชุดเกียร์ทั้งหมด 

ที่ใช้น้ำมัน ATF 

 

4
 i  81 22 9 400 275
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 826
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 981
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 327
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 631
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 632
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 842
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ (โอเวอร์ไดรฟ์)
23 00 1 221 855
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 981
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 982
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 997
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 031
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 034
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 035
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 037
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 057
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 684
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 697
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 793
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 933
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 983
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 984
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 994
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 996
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 997
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 245
60L
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 246
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 305
60L
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 306
60L
ปริมาณ: X

60L

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

51.5 กิโลกรัม

113.6 ปอนด์

฿0.00
4
 i  81 22 9 401 220
+ข้อมูล
เฉพาะใช้กับ
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 826
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 220 981
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 327
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 631
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 632
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ Auto 5 SP(สปอร์ต),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 842
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ (โอเวอร์ไดรฟ์)
23 00 1 221 855
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 981
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 982
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 221 997
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 031
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 034
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 035
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 037
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 5 Sp (OvDr),แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 057
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 684
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 697
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 793
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 933
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 983
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 984
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 994
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 996
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 222 997
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 245
1000ML, TU
ปริมาณ: X
เกียร์ 6 จังหวะ,อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 246
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 305
1000ML, TU
ปริมาณ: X
ระบบเกียร์ 5 จังหวะ อะไหล่แลกเปลี่ยน
23 00 1 434 306
1000ML, TU
ปริมาณ: X

1000ML, TU

1

859 ก.

1.9 ปอนด์

฿0.00
Rugzak

← Rugzak

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.