ชิ้นส่วนเฉพาะรุ่น ซับวูฟเฟอร์ระบบเสียง-M

BMW 523i E39 เสลี่ยง ยุโรป M52

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ, วันที่ผลิต:  ธันวาคม 1998

 
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
สกรูหัวฝัง
2
 i  07 11 9 900 823

M5X40-8.8-ZN-SW

6

6 ก.

0.21 ออนซ์

฿0.00
ชิ้นส่วนแยก,ลำโพงซับวูฟเฟอร์ระบบท้อปไฮไฟ

← ชิ้นส่วนแยก,ลำโพงซับวูฟเฟอร์ระบบท้อปไฮไฟ

ชุดสายไฟเครื่องเสียง

ชุดสายไฟเครื่องเสียง →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.