เครื่องยนต์ส่วนหลัก

BMW 740iL E38 เสลี่ยง ยุโรป M62

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
S199A เครื่องฟอกไอเสีย, เลิกใช้แล้ว
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
เครื่องยนต์ส่วนหลัก อลป.
1
 i  11 00 1 745 575
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
เทอร์โมสตัทและชุดควบคุมลักษณะเฉพาะ
11 53 1 437 526
ไปยัง ก.ย. '97 448S1 - ALUSIL
ปริมาณ: 1
R •

448S1 - ALUSIL

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

ไปยัง ก.ย. '97 1

141.4 กิโลกรัม

311.7 ปอนด์

฿0.00
1
 i  11 00 9 070 784
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
เทอร์โมสตัทและชุดควบคุมลักษณะเฉพาะ
11 53 1 437 526
จาก ก.ย. '97 ไปยัง ก.ย. '98 448S1 - ALUSIL
ปริมาณ: 1
R •

448S1 - ALUSIL

จาก ก.ย. '97 ไปยัง ก.ย. '98 1

140 กิโลกรัม

308.6 ปอนด์

฿0.00
เครื่องยนต์ส่วนหลัก
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เครื่องฟอกไอเสีย, เลิกใช้แล้ว S199A ไม่

1
 i  11 00 1 439 767
R •

448S2

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '98 1

141 กิโลกรัม

310.9 ปอนด์

฿0.00
เครื่องยนต์ส่วนหลัก อลป.
1
 i  11 00 1 439 768
R •

448S2

จาก ก.ย. '98 1

141 กิโลกรัม

310.9 ปอนด์

฿0.00
เครื่องยนต์ส่วนหลัก
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

เครื่องฟอกไอเสีย, เลิกใช้แล้ว S199A ใช่

1
 i  11 00 1 439 767
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
R •

448S2

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

จาก ก.ย. '98 1

141 กิโลกรัม

310.9 ปอนด์

฿0.00
เครื่องยนต์ส่วนหลัก อลป.
1
 i  11 00 1 439 768
+ข้อมูล
เฉพาะใช้ร่วมกับ
สารยึดเกาะ
07 58 9 067 732
จาก ก.ย. '98 448S2
ปริมาณ: 1
R •

448S2

จาก ก.ย. '98 1

141 กิโลกรัม

310.9 ปอนด์

฿0.00
ชุดจับเครื่องพร้อมเสื้อสูบ+ฝาสูบ
2
 i  11 00 0 008 356
1

739 ก.

1.6 ปอนด์

฿0.00
เสื้อสูบ

เสื้อสูบ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.