ไมโครสวิตช์ประเภทต่างๆ

BMW 320i E36 รถกูบ ยุโรป M50

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
 ระบบสัญญาณกันขโมย

เสริม

ให้ใช้กับที่ทำความร้อนล็อคประตูเท่านั้น
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
ไมโครสวิตช์ตัวล็อคประตู ด้านซ้าย
1
 i  51 21 8 208 423
1

19 ก.

0.67 ออนซ์

฿0.00
ไมโครสวิตช์ตัวล็อคประตู ด้านขวา
1
 i  51 21 8 208 424
1

19 ก.

0.67 ออนซ์

฿0.00
คลิปไมโครสวิตช์
2
 i  61 31 1 374 027
1
฿0.00
ไมโครสวิตช์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบสัญญาณกันขโมย 

3
 i  65 75 1 391 850
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
ตัวยึดไมโครสวิตช์
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ระบบสัญญาณกันขโมย 

4
 i  65 75 8 353 209
1

6 ก.

0.21 ออนซ์

฿0.00
ไมโครสวิตช์ของมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝน
5
 i  61 31 8 353 502
1

2 ก.

0.07 ออนซ์

฿0.00
สวิตช์ประเภทต่างๆ

← สวิตช์ประเภทต่างๆ

รีเลย์ ABS รบ.ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินK10

รีเลย์ ABS รบ.ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินK10 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.