สายไฟซ่อม, ถุงลมนิรภัย

BMW 320i E36 รถกูบ ยุโรป M50

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 
 ถุงลมนิรภัย ด้านผู้โดยสาร
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
สายซ่อมถุงลมฯคนขับและชุดควบคุม
2
 i  61 12 9 118 082
1

80 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
สายซ่อมถุงลมนิรภัยและชุดควบคุม
+ข้อมูล

สำหรับรถยนต์ที่มี 

ถุงลมนิรภัย ด้านผู้โดยสาร 

3
 i  61 12 9 118 085

6900MM

1

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
สายซ่อมตัวดึงเข็มขัดและชุดควบคุม
5
 i  61 12 9 118 092

3 POL.

2

100 ก.

0.2 ปอนด์

฿0.00
คอนเน็คเตอร์ปิดปลายสายไฟ
6
 i  61 13 8 353 746

0.2-0.5 MM²

X
฿0.00
ท่อหด
7
 i  61 13 1 379 833

6X45MM

X
฿0.00
สายไฟซ่อม, ถุงลมนิรภัย

← สายไฟซ่อม, ถุงลมนิรภัย

สายไฟซ่อม, ถุงลมนิรภัย

สายไฟซ่อม, ถุงลมนิรภัย →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.