รีเลย์, ปั๊มลม K6309

BMW 320i E36 รถกูบ ยุโรป M50

ไดรฟ์ขวามือ, การส่งผ่าน: อัตโนมัติ

 

เสริม

ลักษณะของตัวถังรถที่แสดง ในภาพ ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง เท่านั้น และอาจแตกต่างจาก ของจริง
# ลักษณะ
หมายเลขชิ้นส่วน
เสริม วันที่ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา THB
รีเลย์
1
 i  61 36 1 393 411
1

15 ก.

0.53 ออนซ์

฿0.00
รีเลย์ขนาดเล็ก, ไม่มีหน้าสัมผัส, สีดำ
1
 i  61 36 1 393 412

ส่งยกเลิกโดยโรงงาน

1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
รีเลย์มินิหน้าสัมผัสปกติเปิด GELB
1
 i  61 36 6 902 041
1

20 ก.

0.71 ออนซ์

฿0.00
รีเลย์, ปั๊มลม K5029

← รีเลย์, ปั๊มลม K5029

รีเลย์, ไฟตัดหมอก K47

รีเลย์, ไฟตัดหมอก K47 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.